Release notes 5 november 2019: IBVA en Toeslagen 2020 + Inleverschema

Deze release van Nextens staat in het teken van de jaarversies voor IBVA 2020, Toeslagen 2020 en een compleet vernieuwd inleverschema.

Spring gelijk naar een onderdeel:

 1. Voorlopige aangifte inkomstenbelasting 2020
 2. Toeslagen 2020
 3. VIA-machtigingen 2019
 4. Uitstel aanpassingen
 5. Overige verbeteringen

1. Voorlopige aangifte Inkomstenbelasting 2020

Vanaf deze release kunt u VA/VT-biljetten 2020 (inkomstenbelasting) invullen, afdrukken en verzenden. Ook is vanaf deze jaarversie de rapportage in Word beschikbaar.

De belangrijkste fiscale verandering is dat de beperking van de aftrek in de hoogste schijf is doorgetrokken naar andere posten die tot verlaging van de belastbare grondslag leiden. Dit was al voor de eigen woning van toepassing.

De cijfers waarmee wij de aanslag berekenen zijn gebaseerd op de gegevens die met Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Als bij de behandeling van het Belastingplan cijfers worden gewijzigd, zullen we deze via een update aanpassen. Ook de Belastingdienst zal voorlopige aanslagen op dezelfde manier berekenen.

2. Toeslagen 2020

Vanaf deze release ondersteunt Nextens het aanvragen van en het doorgeven van wijzigingen in zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget over 2020. Als u in 2019 al toeslagen voor uw klanten heeft lopen, kunt u de stand van zaken converteren naar 2020. Hiervoor maakt u een nieuw toeslagdossier 2020 aan en klikt u op Overnemen van waardes uit 2019. U hoeft alleen toeslagberichten 2020 in te sturen als er wijzigingen zijn. Als de enige wijziging een verandering in inkomen is, verstuurt u alleen dat inkomen. Alle lopende toeslagen worden dan automatisch aangepast.

Op dit moment zijn de cijfers voor het berekenen van de toeslagen nog niet compleet beschikbaar, daarom gebruiken we nog de cijfers van 2019. Dit zullen we via een update aanpassen.

3. VIA-machtigingen 2019

**UPDATE 06-11-2019 16:00**
Op dit moment is het nog niet mogelijk om een VIA-machtiging 2019 aan te vragen. Wij houden u op de hoogte wanneer de Belastingdienst deze berichtenstroom openstelt voor gebruik.  

Vanaf nu is het ook mogelijk om VIA-machtigingen voor de IB-aangiften 2019 voor uw klanten aan de lijst toe te voegen. Vanaf 1 november is het mogelijk deze aan te vragen en (na ontvangst van de activeercode) te activeren. Let wel op dat het ophalen van de VIA pas vanaf 1 maart 2020 mogelijk is. VIA-machtigingen moeten elk jaar opnieuw worden aangevraagd.

4. Uitstel aanpassingen

Bij de uitstelregeling is de belangrijkste verandering een volledig vernieuwd Inleverschema. We hebben het opnieuw ontworpen en overzichtelijker gemaakt op basis van feedback van klanten.

Het inleverschema bestaat nu uit een viertal kolommen:

 • In de 1e kolom tonen we per periode het aantal in te leveren aangiften op grond van de uitstelregeling.
 • In de 2e kolom staat het aantal daadwerkelijk ingeleverde aangiften. Als u hierop klikt ziet u ook om welke aangiften dit gaat. Als uw klant deze onverhoopt zelf heeft ingestuurd verwerken we dat ook in deze kolom.
 • In de 3e kolom ziet u het aantal aangiften dat u in deze periode nog moet inleveren.
 • In de 4e kolom wordt het aantal aangiften getoond dat de Belastingdienst volgens het laatste Service Bericht Uitstel (SBU) heeft verwerkt. Let op! Dit aantal kan achterlopen, omdat de Belastingdienst maar één keer per week SBU’s verstuurt.

Voorbeeld achterstand

U heeft in de periode januari t/m augustus 192 aangiften ingeleverd. Dit zijn er 22 meer dan nodig. In de periode september moet u 50 aangiften inleveren, maar omdat u er al 22 voorloopt, zijn dit er nu 28 geworden. Als u in september geen aangiften inlevert en het schema geeft voor oktober weer 50 aangiften aan, dan moet u in oktober die 50 aangiften inleveren, plus 28 uit de vorige periode. In het voorbeeld hieronder zijn daarvan in oktober inmiddels 3 ingeleverd.

Bij achterstand toont klikken op het informatie icoontje (i) hoe deze berekend is.

Toon ingeleverde aangiften

Als u op de blauwe waardes bij Ingeleverd of Belastingdienst verwerkt klikt, ziet u een Overzicht van ingeleverde/verwerkte aangiften voor de betreffende periode.

Per klant ziet u de naam, het BSN en de huidige uitstelstatus. In de laatste twee kolommen toont Nextens de inleverdatum van de aangiften en de verwerkingsdatum door de Belastingdienst. Als er nog geen terugkoppeling is vanuit de Belastingdienst (d.m.v. SBU) blijft dit laatste veld voor de betreffende klant leeg.

De tabel bevat naast een zoekfunctie ook de mogelijkheid om de kolommen te sorteren.

Belangrijk extra veld in de uitstellijst

In de Uitstellijst kunt u vanaf nu ook de kolom Aangiftestatus kiezen. Zo kunt u al vanuit de Uitstelregeling zien in welk stadium een aangifte verkeert, bijvoorbeeld Invoer, Wacht op akkoord klant, enz.

Overige verbeteringen

SBA

 • Enkele binnengekomen SBA’s konden niet worden getoond als print; dit probleem is verholpen. Het kan nodig zijn deze SBA’s opnieuw te verwerken.

Toeslagen

 • Bij Toeslagen 2019 verscheen een onterechte melding bij de medebewoner wanneer deze in de IB-aangifte als partner was toegevoegd, maar niet meer als toeslagpartner meetelde. Dit is verholpen.

Accorderen

 • In sommige gevallen was het niet mogelijk om Suppleties 2017 en 2018 te accorderen via het Nextens Klantportaal. Dit is opgelost.

Rekentools

 • De rekentool ‘Van IB naar BV’ ondersteunt nu, naast IB2018, ook IB2015 t/m IB2017 voor het automatisch vullen van de rekentool.

Deformalisering bezwaar IB/PH
Als u een aangifte IB/PH wilt verbeteren, dan kunt u de verbeterde aangifte gewoon opnieuw insturen. Een dergelijke verbetering werd formeel als bezwaar gezien. Vanaf 1 oktober 2019 behandelt de Belastingdienst een gewijzigde ingezonden aangifte IB niet meer als bezwaar, met alle formele gevolgen van dien, maar als een verzoek om ambtshalve vermindering. Als u toch bezwaar wilt maken, dien dan op tijd een bezwaarschrift in.

BTW-identificatienummer
Ondernemers met een eenmanszaak ontvangen binnenkort een brief met een nieuw btw-identificatienummer. Dit nummer moet de ondernemer gebruiken in het contact met klanten en leveranciers en bij internationale handel. Voor contact met de Belastingdienst, zoals het verzenden van aangiften BTW en opgaven ICP moet de ondernemer zijn bestaande omzetbelastingnummer blijven gebruiken. Deze wijziging heeft dus geen invloed op de gegevens die door Nextens worden gebruikt om te verzenden.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
Share this post