Nextens release notes 6 maart 2018: Dynamische checklist en vernieuwde Aangiften/Werkzaamhedenlijst

Aanpasbare checklist IB op het Klantportaal

Vanaf deze release is het mogelijk om te selecteren welke onderdelen van de checklist u beschikbaar stelt aan uw cliënt. Zo kunt u een meer op maat gemaakte checklist voor uw klant klaarzetten. In het instellingenmenu bij Klantportaal / IB-checklist sjablonen kunt u naast het standaardsjabloon (welke alle opties bevat) uw eigen sjablonen creëren, toegespitst op bijvoorbeeld een ondernemer of box 3 inkomen etc. U kunt in de klantportaal lijst het door u gemaakte checklist sjabloon naar meerdere klanten tegelijk sturen. U selecteert de klanten die u een bepaalde checklist toe wilt sturen en via de actie-knop ‘Checklist van dit jaar versturen’ kunt u vervolgens het betreffende sjabloon kiezen en klaar zetten voor de geselecteerde klanten.  

Lijsten

De overzichtslijsten bij Aangiften en Werkzaamheden zijn vernieuwd en bevatten nu een flink aantal handige extra’s. Eerder hebben we deze veranderingen al doorgevoerd op de SBA lijst. De volgende zaken zijn nu vernieuwd in de Aangiften- en Werkzaamhedenlijst:
  • Links is een filter toegevoegd waarmee u in de lijst een klant kan opzoeken door middel van naam/ fiscaal nummer/ klantnummer.
  • Bovenaan ziet u voortaan het aantal aangiften of werkzaamheden dat gebaseerd is op de filters die u links heeft geselecteerd.
  • Nieuw is paginering van de lijsten. U kunt de lijstgrootte nu per 20, 50 of 100 instellen. Per lijst worden dan 20, 50 of 100 items (bijvoorbeeld aangiften) getoond. Een en ander heeft grote snelheidsvoordelen.
  • Afhankelijk van uw beeldscherm zag u de mogelijke acties rechts van de lijst of onderaan de lijst. Vanaf nu vindt u de acties altijd onderaan de lijst. Let u op dat als u meerdere aangiften of werkzaamheden selecteert, dat dan die selectie geldt voor de getoonde pagina. Wilt u alle aangiften of werkzaamheden op alle pagina’s selecteren, dan gebruikt u de optie die bovenaan de lijstpagina staat om alle aangiften of werkzaamheden (van alle pagina’s) te selecteren. Vervolgens kiest u onderaan het actiemenu de gewenste actie.
  • Let op met het gebruik van Internet Explorer 11 in Windows 10. Deze browser wordt wel ondersteund in de nieuwe opzet. Echter is het mogelijk dat bepaalde filter- en kolomkeuzes niet worden onthouden. Dit is dan een gevolg van bepaalde door uw systeembeheerder ingestelde instellingen op Windows 10.
  • De button Mijn klanten / alle klanten die bij het SBA tabblad was verdwenen is hersteld.
  In een toekomstige release zullen ook de overige lijsten deze verbeteringen krijgen.  

VPB 2017

De afgelopen weken zijn er verbeteringen op VPB 2017 doorgevoerd. In deze release worden verdere verbeteringen en functionaliteit toegevoegd. Dat betreft bijvoorbeeld het importeren van jaarstukken in CSV-, XML- of Txt-formaat en de optie om de bepaalde verzendinstellingen pas in de stap accorderen aan te passen. Voor de aanbiedingsbrief zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd, maar we werken nog aan een nettere pagebreak en een teveel aan lege ruimte. De komende periode gaan we verdere nog ontbrekende functionaliteit toevoegen, zoals het aansluitingenscherm. Verder gaan we in het verzenddialoog verduidelijken welke KvK-jaarrekening (bij een fiscale eenheid) wordt verzonden.  

Overige verbeteringen

  • In de klanten en uitstellijst is het Teamdossier nummer opgenomen als kolom.
  • Klanten die via een naw-synchronisatie koppeling aan uw Nextens klantenbestand waren toegevoegd, waren niet in alle gevallen direct zichtbaar in de lijsten. Dit is hersteld.
  • Bij het kopiëren van een aanbiedingsbrief uit een voorgaande periode werd de headergrootte niet juist meegenomen. Dit is hersteld.
 

Volgende release

De volgende release zal het importeren van aanslaggegevens uit de SBA in de aangifte-IB worden toegevoegd. Het converteren van IB 2017 naar IBVA 2018 wordt eveneens toegevoegd.