Nextens release notes 8 oktober 2017: Becon machtigingen

Aangifte bewerken met meerdere personen tegelijk

Het is in Nextens mogelijk om met meer dan één persoon in een aangifte te werken, zonder verlies van gegevens. Alle bewerkingen worden opgeslagen. Vanaf deze release is op het scherm zichtbaar welke andere gebruiker de aangifte geopend heeft. Ook kunt u er nu voor kiezen om dit aan te passen (Instellingen/Gebruikersbeheer/Aangifteproces/Aangifte bewerken) zodat maar één gebruiker de aangifte kan bewerken. Een andere gebruiker die toegang wil, krijgt hier dan een melding van.

Gebruikersbeheer

Het gebruikersbeheer-scherm voor het instellen van rechten op klanten en gebruikers is aangepast. Daarnaast zijn er diverse performance verbeteringen doorgevoerd waardoor het scherm ook goed werkt bij grote aantallen gebruikers en klanten.

Becon machtigingen

Sinds 2016 is het mogelijk om de terugkoppeling van de Uitstelregeling ook elektronisch te ontvangen via het Service Bericht Uitstel (SBU). Hierbij zijn het KvK-nummer in uw certificaat en uw beconnummer (zoals dat in de systemen van de Belastingdienst bekend is) bepalend. Als u met een ander of een tweede beconnummer uitstel hebt aangevraagd, is het nodig om uw certificaat te machtigen om SBU’s voor deze beconnummers te ontvangen. Dit is vanaf deze release mogelijk in Nextens. In de F1-help bij Instellingen/kantoorgegevens vindt u onder Becon machtigingen het stappenplan voor dit proces.

Service Bericht Uitstel en Vpb-boekjaren

De systemen van de Belastingdienst kennen sinds enige tijd de mogelijkheid om boekjaren voor de vennootschapsbelasting nauwkeurig vast te leggen. Bij terugkoppeling via het Service Bericht Uitstel wordt echter nog het oude systeem toegepast met vermelding van eerste en laatste dag van de boekjaarmaanden. Dit levert in Nextens een verschilmelding op, die u kunt negeren. De Belastingdienst heeft ons bericht dat deze foutieve terugkoppeling nog enige tijd zal blijven bestaan.

Deponeren van KvK-stukken

Voor het deponeren van KvK stuk heeft u vanaf heden het recht 'Verzenden' nodig.

IB

Binnen de inkomstenbelasting hebben we enkele afdrukverbeteringen doorgevoerd. De informatieve melding over het mogelijk vermijden van de tariefsaanpassing eigen woning door het niet vermelden van de te betalen rente, hebben we laten vervallen.

Klantportaal

  • Wijzigingen van het e-mailadres van de klant werden niet altijd correct overgenomen in het Klantportaal, dit is hersteld.
  • In sommige gevallen werd de aangifte van de partner niet getoond in het klantportaal, dit is hersteld.

Werkzaamheden

Bij het verwijderen van aangiftes Suppleties 2015 of IBVA 2014 werden de bijbehorende werkzaamheden niet verwijderd uit de werkzaamhedenlijst, dit is nu hersteld.