Release notes Nextens 9 april 2017: verschillende printverbeteringen

VIA-print

Deze release bevat een verbeterde afdruk van de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). U treft de VIA-afdruk aan onder het tabblad Algemeen in de Aangifte IB en in het klantdossier zelf. Als u de VIA nogmaals ophaalt, worden de nieuwe gegevens getoond. De print opent in een nieuw venster als PDF-bestand. In een volgende release bieden we een eerste import-variant waarmee u de opgehaalde VIA-gegevens (ook) kunt importeren in de aangifte IB.

Deponering Kamer van Koophandel

De print van de deponering van jaarrekeningen van onderdelen van de fiscale eenheid reageerde niet correct op de keuze voor het gebruik van fiscale cijfers. Er werden steeds commerciële cijfers afgedrukt. Deze afdruk is verbeterd. Het was nog niet mogelijk om bij dochters van een fiscale eenheid een andere keuze fiscaal/commercieel te doen dan bij de moeder. We bieden die vrijheid nu wel.

Vpb 2016

Voor de vpb 2016 hebben we ook een aantal afdrukverbeteringen doorgevoerd. Met name de volgorde waarin de onderdelen worden afgedrukt, de juiste pagina-afbrekingen en de werking van de nul-afdruk instelling hebben we verbeterd. Verder hebben we enkele technische verbeteringen en extra waarschuwingen ingebouwd.

IB 2016 en IB 2015

De optimalisatie van aangiften met aftrek elders belast in box 3 werkte niet correct als tevens was gekozen voor verdeling van de aftrek op dezelfde wijze als de verdeling van box 3. Dit is hersteld.

Uitstelregeling

De verzending van de uitstelregeling is uiteindelijk goed verlopen. Er was dit jaar wel sprake van vervelende storingen bij de Belastingdienst, waardoor de uiteindelijke ontvangstbevestiging langdurig uitbleef. Ook de retourberichten van Digipoort waren veelvuldig vertraagd. Naar aanleiding van deze storingen, die tot veel onzekerheid leidden, gaan wij voor deze (en andere berichten, zoals machtigingsaanvragen) meer mogelijkheden bieden om de verzendstatus te bekijken, zodat duidelijker is waar een eventueel probleem is opgetreden.

Helpcentrum

In het helpcentrum zijn enkele technische wijzigingen aangebracht zodat u gemakkelijker kunt navigeren. Bovendien is de help op een aantal plaatsen uitgebreid en zijn de helpdocumenten op het tabblad Support geactualiseerd.