Release notes Nextens 9 februari 2017: IB2016

IB2016

Onderstaand staan de ontbrekende stukjes functionaliteit die we hebben toegevoegd en de kleine slordigheden die we hebben verbeterd:
  • Conversie kindergegevens bij indicatie Kindgebonden Budget.
  • Bij conversie van een aangifte waarbij vorig jaar al een overlijdensdatum was ingevuld, verscheen (overigens ten onrechte) de melding dat de gegevens van de overledene werden verwijderd. Die melding is verwijderd.
  • De mogelijkheid om de renteaftrek eigen woning bij een lening van anderen dan administratieplichtigen op een M-biljet te splitsen in een Nederlandse en een buitenlandse periode ontbrak nog. Dit is toegevoegd.
  • De mogelijkheid om de vrijstelling uit kapitaalsuitkering van een fiscale partner te benutten, ook als de polis op één naam was gesteld, ontbrak nog in verzending en print. Dit is nu toegevoegd.
  • Enkele schermteksten en waarschuwingen.
  • De conversie van een aangifte met een auto van een onderneming is nog iets preciezer gemaakt. Door de andere vorm van berekening blijft het wel zaak om deze post na conversie even te bekijken.
  • Verbeterde afdruk bij de controle berekening BTW (was weggevallen), de reserveringsruimte (hield bij afdruk nog geen rekening met de nieuwe mogelijkheid om het restant reserveringsruimte zelf aan te passen) en de aanslagberekening (waar het regeltje met ouderenkorting was weggevallen).

Accorderen via derden

Op de aangiftenlijst wordt nu ook de 'datum verzonden voor akkoord' getoond. Dit geldt alleen voor nieuw ter akkoord via de portals van andere aanbieders verzonden aangiften.

ICP

De (tweeletterige) landcode voor Griekenland was niet juist en is aangepast.