Release notes Nextens 10 januari 2017: gebruikersrechten

Recht op verzenden en accorderen

Een belangrijke wijziging in deze release is de mogelijkheid om het recht om een aangifte te verzenden of te laten accorderen exclusief toe te kennen aan bepaalde gebruikers. Een groot aantal gebruikers van Nextens blijkt namelijk behoefte te hebben aan een sterkere beveiliging en controlestap bij het verzenden van de aangifte aan de klant of aan de Belastingdienst. Uiteraard is deze splitsing niet verplicht. Na de release heeft iedereen die het recht heeft om een aangifte te bewerken ook het recht op accorderen en verzenden. In bijgaande toelichting kunt u lezen hoe u dit recht specifiek aan bepaalde medewerkers kunt toekennen. Dit heeft ook kleine gevolgen voor de schermen die u te zien krijgt voordat u gaat verzenden.

Technische verbeteringen

We hebben een verbetering aangebracht in de jaarstukkoppeling met Exact met betrekking tot rechten en rollen (in Exact). In de portallijsten werden de voltooide werkzaamheden soms niet bijgewerkt als het ging om een gemigreerde aangifte. Dit is verbeterd.

Nieuwe certificaten en beveiliging Digipoort in april 2017

Vanaf april 2017 neemt Digipoort zelf nieuwe certificaten in gebruik en wordt overgegaan naar een hoger beveiligingsniveau bij het berichtenverkeer. Wellicht heeft u hierover van uw beroepsorganisatie een bericht ontvangen met de aansporing om hierop voorbereid te zijn. Voor uw verzending via Nextens hoeft u evenwel niets te doen. Nextens voldoet al aan de criteria. Als u ook Dekstopsoftware gebruikt, en dan met name met de wat oudere besturingssystemen  (Windows XP of Windows Vista), dan is het zinvol om onze toelichting te lezen.