Release notes Nextens verbeteringen 13 februari 2017

Rood kruis bij AOV-premies

Bij de rubriek 0620.00 Premies voor periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval is dit jaar de consistentiecontrole op de aanwezigheid van een polisnummer (waarbij eventueel uitval bij de Belastingdienst ontstaat) vervangen door een bestandscontrole (waardoor er bij verzending een foutmelding optreedt). Deze wijziging was ons niet opgevallen (en is blijkbaar ook de enige van alle consistentiecontroles die op deze manier is verplaatst). Vanaf deze release testen we het compleet zijn van deze rubriek. Als de informatie over het polisnummer niet bekend is, kunt u volstaan met het invullen van een NUL of  'Niet bekend'.

Studiekosten niet in verzending

We ontdekten ook dat de berekende aftrek studiekosten niet werd verzonden en niet werd afgedrukt. Dit is hersteld. Let goed op dat het nodig is om aangiften met aftrekbare studiekosten opnieuw te versturen.

Overgangsregeling Duitsland

De berekening van de overgangsregeling Duitsland werd bij een C-biljet altijd afgedrukt, ook als deze niet van toepassing was. Ook is de berekening hiervan aangepast; er werd geen rekening gehouden met de drempel van € 15.000. Ook het afdrukken van een aangiftebiljet met één van de regelingen voor Duitsland (keuze verdrag, overgangsregeling of compensatieregeling) is verbeterd.

Eerder opgelost

Eerder al hebben we de volgende zaken opgelost:
  • Rood kruis bij elders belast Bij aftrek elders belast box 3 werd bij fiscale jaarpartners bij de partner ten onrecht een rood kruis getoond. Deze melding wordt nu niet meer gegeven.
  • Schermtekst persoonsgebonden aftrek Op het scherm Belastbaar inkomen werd de regel met persoonsgebonden aftrek niet getoond. Dit is hersteld. Afdrukken en verzenden waren in orde.