Release notes Nextens 16 mei: inlezen VIA en printverbeteringen

In deze versie is ook voor een beperkte groep klanten een prototype beschikbaar van Nextens Dashboards IB, waarin via een grafisch overzicht over meerdere jaren inzicht en controle wordt geboden op IB-aangiften van met name ondernemers.

VIA

In deze release bieden we onder de tab Algemeen de mogelijkheid om een ontvangen VIA-bestand voor IB 2016 automatisch te importeren in de aangifte. Hier zijn wel enkele kanttekeningen bij te maken:
 • Als u op de knop VIA Importeren klikt worden zoveel mogelijk gegevens uit het VIA-bestand in de aangifte geplaatst.
 • In het onderdeel Aangifte ziet u de geïmporteerde rubrieken gemarkeerd met een VIA-import-icoon: een blauwe pijl vanaf rechts. Zo kunt u alle rubrieken bekijken die vanuit de VIA geïmporteerd zijn.
 • Als u een aangifte hebt geconverteerd uit vorig jaar en een rubriek bevat daardoor gegevens, dan worden eventuele VIA-gegevens toegevoegd in nieuwe regels. De geconverteerde gegevens worden dus niet verwijderd. Er is geen garantie op compleetheid van de VIA, zo kunt u een vergelijking maken met vorig jaar. Als u regels van vorig jaar wilt verwijderen, dan kan dat het gemakkelijkst met de rechtermuisknop en remove row.
 • Sommige gegevens worden (nog) niet geïmporteerd: waardes op 31/12 (deze zijn slechts in enkele gevallen beschikbaar), kapitaalverzekering met het vrijstellingskenmerk Onbekend; Lijfrentegegevens. Voor al de posten (en in het algemeen) geldt dat u deze zelf kunt beoordelen in de afdruk van de VIA die u kunt bekijken bij VIA Tonen (op een apart scherm).
 • Bij fiscale partners komen een aantal gegevens in de VIA-bestanden van beide partners voor, zoals de gegevens van de eigen woning, en/of-bankrekeningen enz. Om doubleren te vermijden, hebben we ervoor gekozen deze gegevens éénmaal te importeren bij de eerste partner en deze bij het importeren voor de tweede partner over te slaan. We controleren daarbij op het reeds compleet (omschrijvingen én bedrag) voorkomen bij de andere partner. Uiteraard vereist dit enige aandacht.
 • Als u een VIA per ongeluk tweemaal importeert, worden de VIA-gegevens niet nogmaals toegevoegd. Ook hier controleren we op het exact aanwezig zijn van de te importeren regel.
 • Let op. Als de omschrijvingen in de VIA-gegevens langer zijn dan we kunnen opslaan, werkt dit ontdubbelingsmechanisme niet en worden de regels toch toegevoegd. Let hier dus goed op.
Met de knop VIA Tonen kunt u een door ons vormgegeven (en in deze release sterk verbeterde) presentatie bekijken. Tot slot bevat het VIA-bestand nog enkele aanvullende gegevens. De knop XBRL-downloaden is vooral bedoeld om eventuele problemen met u te kunnen overleggen. Het XBRL-bestand zelf is niet erg leesbaar.

SBA’s beter gepresenteerd

In deze release hebben we ook onze eigen presentatie van Service Bericht Aanslagen (SBA’s) voor OB en Vpb toegevoegd. De automatische vertaling van XBRL-gegevens werd als onvoldoende ervaren. Tegelijk is de IB-SBA nog verbeterd. De mogelijkheid om het XBRL-bestand van een SBA te downloaden is vooral bedoeld om (in overleg met u) sneller te kunnen reageren op onverwachte of onbedoelde wijzingen in de SBA’s.

Nextens analytics platform

Met deze release zijn we gestart met nieuwe dashboards die inzicht kunnen geven in de situatie van de klant. Een selecte groep klanten kan dit bekijken. Het scherm klantendossier is hiervoor enigszins gewijzigd. Zie de help bij dat scherm voor een eerste indruk.

Rekentechnische en andere verbeteringen

 • IB: Bij de berekening van het autokostenforfait van de ondernemer werden twee situaties niet juist doorgerekend. Voor emissieklasse zeer gering stond het percentage voor een auto met een kentekenperiode 2016 op 15%, dat moest 21% zijn. In de kentekenperiode vóór 2014 werd emissiesoort nul niet goed afgehandeld.
 • IB: Verbeterde controles op postcodes, enkele afdrukverbeteringen, diverse waarschuwingen.
 • Vpb: De kleinschaligheidsinversteringsaftrek werd bij meerdere investeringen door tussentijdse berekening per investering en daarbij toegepaste afrondingen niet altijd gemaximeerd op het jaarmaximum. Dit is verholpen.
 • Vpb: Afwijkingen in het aansluitingenscherm worden nu via waarschuwingen gemeld.
 • Vpb: Het finummer van deelnemingen mag niet gelijk zijn aan dat van de moedermaatschappij; hier werd ten onrechte ook gecontroleerd op samenloop met de dochters in de fiscale eenheid.

Kamer van Koophandel

 • Bij de printinstellingen (KvK-templates) is het mogelijk om standaardteksten op te nemen ten behoeve van de toelichtingen/grondslagen voor de KvK-deponeringen. Deze standaardteksten kunt u vervolgens bij het invullen van een toelichting/grondslag ophalen. Het afdrukken van de dochters in de fiscale eenheid is verbeterd.

Aftrek elders belast box 3 voor VA 2017

Per 1 januari 2017 is een nieuw Besluit Voorkoming Dubbele belasting gepubliceerd. Via een toevoeging (art. 24 lid 5a) is een onbedoeld gevolg van de nieuwe tariefstructuur in box 3 gerepareerd. Het besluit schreef een aftrek voor op grond van het aandeel van het rendement van de buitenlandse bezitting ten opzichte van het totale rendement. De reparatie schrijft nu voor dat aftrek (weer) op grond van evenredigheid van de grondslagen (bezittingen) plaatsvindt. Met deze release volgen we het nieuwe besluit. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de Belastingdienst bij het opleggen van de voorlopige aanslagen dit besluit nog niet toepast, maar pas vanaf maart 2018.

Aan de volgende onderwerpen wordt gewerkt:

 • Documentmanagement in Nextens (het opnemen van allerlei documenten bij het dossier van de klant).
 • Het koppelen van meerdere kantoren (de mogelijkheid om gebruikers toegang te geven tot meerdere vestigingen van een kantoor, zonder opnieuw te hoeven inloggen).
 • Audit trail in de portal (het weergeven van wie doet wat binnen lijsten en overzichten).
 • Uitbreiding van de Query Tool over meerdere jaren en producten.
 • Uitbreiding koppeling Radar.