Release notes Nextens 24 januari 2017: jaarproducten

Inkomstenbelasting 2016

De volgende fiscale en uitvraag-wijzigingen springen in het oog:
 • Een extra invulscherm om lening van derden (anderen dan administratieplichtigen) ten behoeve van de eigen woning in de aangifte te specificeren.
 • Uitbreiding van de specificatiemogelijkheden bij monumentenwoningen.
 • Extra vragen met betrekking tot de investeringsaftrek.
 • Voor de buitenlandse belastingplichtige uitgebreidere uitvraag bij de 90%-bepaling en tijdsevenredige berekening heffingskorting IB.
 • In verband met het nieuwe verdrag met Duitsland een overgangsregeling en een compensatieregeling.

Vervallen zijn:

 • Aftrek studiekosten bij studie met studiefinanciering.
 • Ouderentoeslag in box 3.
 • Curaçao als non-discriminatieland.
 • Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerde.

Schermwijzigingen

 • Aan het scherm 'Jaarruimte lijfrente berekenen' hebben we de mogelijkheid toegevoegd om de restanten reserveringsruimte van oudere jaren zelf in te vullen (als overrulebedrag) in plaats van gebruik te maken van de jaarruimteberekening oude jaren van Nextens zelf.
 • Let ook op de nieuwe keuze bij de auto van de ondernemer om een kentekenperiode te kiezen, zodat ook de bijtelpercentages van 2016 gemakkelijk kunnen worden ondersteund.

In de volgende release (tweede week februari)

 • Conversie van kindergegevens bij het kindgebonden budget.
 • De mogelijkheid om de renteaftrek bij een lening derden (zie hierboven) op een M-biljet te splitsen in een Nederlandse en een buitenlandse periode.
 • De mogelijkheid om de vrijstelling uit kapitaalsuitkering van een fiscale partner te benutten, ook als de polis op één naam was gesteld (verzending en print).
 • CreAim meldt ons dat het accorderen van IB2016 aangiften nog niet mogelijk is. *update* het is weer mogelijk om te accorderen via CreAim.
 • Als u vorig jaar een overlijdensdatum, die niet in het belastingjaar van de aangifte valt, had ingevuld dan geeft Nextens aan dat de persoon is overleden. Hierdoor is een conversie niet mogelijk. Verwijder deze datum uit de aangifte en er kan vervolgens wel geconverteerd worden. In een volgende release zullen wij deze controle aanpassen.

BTW 2017, ICP 2017, Suppletie 2017

 • Let op dat verzending van deze onderdelen pas mogelijk is vanaf 1 februari 2017.
 • Direct met de release worden de werkzaamheden voor BTW en ICP voor 2017 ingericht op basis van de gegevens van 2016.
 • We hebben een verbetering ingevoerd waardoor het laden van het klantdossier van de onderneming is versneld.

Servicebericht Uitstelregeling (SBU)

Met deze release is het ook mogelijk om gebruik te maken van de digitale terugkoppeling van de uitstelregeling 2015. Het is niet nodig u voor deze service aan te melden, de Belastingdienst zet elke nacht een bericht klaar dat u op grond van uw certificaat automatisch kunt laten ophalen. Deze service moet u wel zelf eenmalig aanzetten in het scherm Instellingen/Kantoorgegevens/Kantoorbecon. De nachtelijk opgehaalde gegevens worden getoond en in de uitstellijst bijgewerkt. Het gaat hierbij niet alleen om het al dan niet toekennen van uitstel, maar ook om de redenen van afkeuring en een terugkoppeling wanneer aangiften daadwerkelijk zijn ontvangen door de Belastingdienst. Als u deze service aanzet is het niet meer nodig (en niet echt aan te raden) om de terugkoppelcd-rom nog in te lezen. U kunt hier meer over lezen in de Help.

Overige wijzigingen

 • Op dit moment is de Belastingdienst bezig met het wijzigen van de SBA’s, waarbij al enkele keren iets is mis gegaan in de communicatie of in de inhoud van de berichten. Hierdoor is met name het onderscheid tussen definitieve en voorlopige aanslagen niet betrouwbaar te bepalen. We werken samen met de Belastingdienst aan de verbeteringen.
 • In de IB-aangifte 2015 bleek bij de verhoging van de specifieke zorgkosten nog te worden uitgegaan van 65 jaar voor toepassing van het hoge percentage (113%). Dit moest zijn de pensioenleeftijd.
 • Bij het ontbreken van jaarstukken werd de desinvesteringsbijtelling vanuit de bijlage niet doorgerekend. Dit is verholpen.