Release notes Nextens 25 juli 2017: uitbreiding Query Tool en meerdere kantoren functionaliteiten

Nieuwe functionaliteiten voor Nextens Premium-gebruikers

Query Tool

Vanaf deze release hebben we de Query Tool uitgebreid met vennootschapsbelasting (Vpb) voor de belastingjaren 2014 tot en met 2016. In de loop van de week worden de historische data van uw kantoor toegevoegd aan de Query Tool. We zullen aangeven wanneer dit helemaal voltooid is.

Procesregistratie in de portal

In het instellingen-menu is een extra scherm toegevoegd waarin acties van gebruikers worden bijgehouden. Deze functionaliteit was er al binnen de aangiften, maar is nu ook beschikbaar gemaakt voor acties die plaatsvinden in de portal, het aanvragen van SBA-machtigingen, toevoegen of verwijderen klanten en uitstel aanvragen. Lees meer informatie over deze functionaliteit in de help bij het scherm Procesregistratie (bij instellingen).

Nieuw toegevoegd voor alle Nextens-gebruikers

Meerdere kantoren functionaliteiten

Vanaf deze release is het mogelijk om kantoren die met meerdere vestigingen werken (en een aparte omgeving hebben) aan elkaar te koppelen, zodat met één login gewerkt kan worden. Voor bestaande situaties gaan wij dit in de komende weken koppelen. De betreffende kantoren ontvangen hiervan vooraf bericht.

Extra rechten en rollen toegevoegd

Het rechten- en rollenmanagement van Nextens is uitgebreid met bevoegdheden voor Invoeren en Controleren. De standaardinstelling is dat een gebruiker die toegang heeft tot een klant alle stappen kan uitvoeren. Met deze extra optie kunt u het recht op de stappen Invoeren en Controleren exclusief toewijzen aan bepaalde gebruikers en afschermen voor andere gebruikers. Deze vorm van rechtentoewijzing bestond al voor Accorderen en Verzenden. Lees de Help voor meer informatie over het instellen van rechten en rollen in Nextens.

Verwijderen aangiften

Nextens biedt de mogelijkheid om aangemaakte aangiften weer te verwijderen voor IB en Vpb. Vanaf deze release is het ook mogelijk om aangiftes te verwijderen van VA’s, BTW, ICP en Suppletie. Dit is vooral bedoeld voor speciale situaties, zoals wanneer u per ongeluk een aangifte nieuw heeft aangemaakt terwijl u gegevens uit vorig jaar wilt converteren. Verwijderen moet normaal gesproken niet nodig zijn. Bovendien zijn er enkele aandachtspunten waar u rekening mee moet houden; lees hiervoor de Help.

Overige verbeteringen

Blokkerende procesmelding

Als de status van de aangifte werd gewijzigd, werd tot nu toe een procesmelding getoond, die alle tabbladen blokkeerde tot hij werd weg geklikt. Deze is nu vervangen door een niet blokkerende melding rechtsboven in uw browser die automatisch verdwijnt zodra deze niet meer van toepassing is.

Optimalisatie

De notificatie dat u na optimalisatie een email krijgt is weggehaald. De mail werd al niet meer verzonden.

Aangiftegeschiedenis

De geschiedenis-pagina in de aangifte heeft een andere lay-out gekregen. Hierdoor is de pagina overzichtelijker geworden. Let op! De insert row functie bij specificatieschermen in de aangifte is vanaf deze release (tijdelijk) uitgeschakeld, omdat de werking niet juist was. De regel werd wel getoond, maar er werd niet mee gerekend. Dubbele (identieke) regels werden evenmin gedetecteerd.  We onderzoeken hoe we deze functie kunnen herstellen.

IB 2016

  • In de afdruk van de biljetten van de buitenlandse belastingplichtige werd bij wonen in Curaçao een ja/nee vraag verkeerd beantwoord. Dit is hersteld.

Vpb 2016

  • In de rapportage werd onterecht een ‘nee’ geprint indien u bij vraag 1c (Hebt u in dit boekjaar internationale houdster-, licentie, of financieringsactiviteiten verricht?) van de opgaaf met ‘ja’ had beantwoord. Dit is hersteld.
  • Indien u de stap accorderen had uitstaan werd er geen aangiftekenmerk getoond op de aanbiedingsbrief. Dit is hersteld.