Release notes Nextens: Onderhoudsrelease

Uitstelregeling

In de afgelopen dagen is de functionaliteit live gezet waarmee Service Berichten Uitstel (SBU) voor uitsteljaar 2016 automatisch worden opgehaald en verwerkt. Deze functionaliteit is beschikbaar voor Premium-klanten die bij Instellingen / Kantoorgegevens kiezen voor Digitale uitstelregeling. Dit jaar is het bij het aanvragen van uitstel nog steeds mogelijk (en nodig) om te kiezen voor terugkoppeling op cd-rom of lijsten, maar u hoeft deze terugkoppelingen niet meer te gebruiken. Als u de verwerking van Service Berichten Uitstel aanzet, wordt de status van uw uitstelregeling (aangevraagd, voorlopig toegewezen, afgewezen, aangifte ingediend, enz.) automatisch elke nacht bijgewerkt. Als u gebruik maakt van het SBU kunt u dit controleren in uw uitsteloverzicht: Acties/Uitstel inlees details

Let op!

De SBU berichten over 2015 zijn begin april door de Belastingdienst stopgezet. Het was niet mogelijk om dit proefjaar langer door te laten lopen. De SBU-terugkoppeling over 2016 en verdere jaren zullen gedurende tenminste twee jaar beschikbaar zijn. De terugkoppelingsstatus Voorlopig toegewezen (in 2016) betekent dat dit klanten betreft waarvoor de aangifte 2015 nog niet verzonden is.

Klantportaal

Voor het Nextens klantportaal zijn diverse technische verbeteringen doorgevoerd.

VIA-print

Op de afdruk van de VIA werd de naam van de uitkeringsinstantie niet geprint indien deze uit meer dan één specificatie bestond. Daarnaast ontbraken in sommige gevallen de adresgegevens van het onderdeel eigen woning. Dit is hersteld.

Vpb 2016

De blokkerende melding met betrekking tot de toelichting ‘niet-kwalificerende beleggingsdeelneming’ is weggehaald. Indien er geen bedrag wordt ingevuld, wordt er nu een nul-bedrag verstuurd. Daarnaast is er een aantal afdrukverbeteringen doorgevoerd en zijn er waarschuwingen aangepast.

IB2015/IB2016

Er is een aantal afdrukverbeteringen doorgevoerd. Daarnaast zijn diverse waarschuwingen aangepast of verplaatst. De aangifte IB 2016 met compensatieregeling (België of Duitsland) én gedeeltelijke premieplicht) bevatten een rekenfout. Die is verbeterd.