Nextens release notes 1 mei 2018: twee-staps-verificatie

Twee-staps-verificatie voor extra beveiliging

Om uw gegevens extra te beveiligen kunt u er als kantoor / kantorengroep voor kiezen om twee-staps-verificatie (two factor authentication) toe te voegen aan het inlogproces. De gebruikers van uw kantoor loggen dan in met hun wachtwoord en vervolgens met een code. Deze code wordt op zijn of haar mobiele telefoon gegenereerd door de app Microsoft Authenticator of Google Authenticator. Als u de twee-staps-verificatie aanzet, geldt die voor alle gebruikers van uw kantoor / kantorengroep. U kunt geen gebruikers uitzonderen. Wel kunt u de twee-staps-verificatie altijd weer - voor alle gebruikers – afzetten (de-activeren).

Activeren van twee-staps-verificatie

Alleen een gebruiker met de rol Gebruikersbeheer kan de twee-staps-verificatie (centraal) activeren onder het menu Instellingen/Gebruikersbeheer. Hierna krijgt iedere gebruiker binnen uw kantoor of kantorengroep bij de eerst volgende keer dat hij of zij inlogt op Nextens zelf de gelegenheid om (eenmalig) de twee-staps-verificatie verder in te stellen. Hierna staat twee-staps-verificatie voor de gebruiker aan, wat betekent dat deze bij het inloggen telkens een nieuwe door de Authenticator-app geproduceerde code moet invoeren. Opmerkingen:
  • Bij het activeren van dit proces krijgt de gebruiker ook een reset-code, waarmee hij of zij de twee-staps-verificatie opnieuw kan instellen, bijvoorbeeld als er van mobiele telefoon wordt gewisseld. Of iemand anders met de rol van Gebruikersbeheer kan de code resetten voor hem of haar (via Instellingen / gebruikersbeheer / gebruikers), waarna de bewuste gebruiker de twee-staps-verificatie opnieuw kan instellen.
  • De systeembeheerder van uw kantoor heeft altijd de rol van Gebruikersbeheer.
  • Als u Gebruikersbeheer verder niet heeft ingericht kunnen ook andere medewerkers van uw kantoor die rol hebben.

Accorderen ook via de portal van OfficePortaal

Voor het accorderen via een portal is OfficePortaal toegevoegd. Via deze externe partij is het nu mogelijk om aangiften digitaal te laten accorderen. Om in Nextens hiervan gebruik te maken is het nodig om de gebruikersgegevens in te voeren bij Instellingen / Koppelingen / OfficePortaal.

Overige verbeteringen

In deze release zijn verder de volgende verbeteringen doorgevoerd:
  • Bij de SBA import in de aangifte IB 2017 werd ten onrechte de betalingskorting meegenomen, dit is hersteld.
  • Bij de vergelijking van een SBA VA werd niet altijd de berekende aanslag getoond, dit is verbeterd.
  • Voor IB 2017 is een aantal printverbeteringen doorgevoerd en een probleem met het afdrukken van de aanbiedingsbrief in Internet Explorer 11 is opgelost.
  • Bij gebruik van het correctiebedrag vennootschapsbelasting (VPB 2017) ontstond soms ten onrechte een blokkerende melding. Dit is opgelost.
  • In Vpb 2017 werd op het aansluitingenscherm bij deelnemingen en belasting een verkeerd bedrag getoond, dit is hersteld.
  • In Vpb 2017 zijn enkele meldingen aangepast en is de controle op dubbele regels in specificaties aangescherpt.
  • In de aanbiedingsbrief VPB 2017 werd bij de verschuldigde vennootschapsbelasting nog niet het juiste bedrag vermeld. Dit is verbeterd.

Printinstellingen nu in gebruik in VPB 2017

Een van de onderdelen die in VPB 2017 nog geregeld moest worden was het gebruik van door u ingestelde printinstellingen. Dat is in deze release gebeurd. Bovendien hebben we diverse afdrukkeuzes in de aanbiedingsbrief verbeterd: regelafstand, lettertypen en inspringen.

Workflow van KvK 2017 duidelijker zichtbaar op het scherm

De knoppen ‘Klaar met invoeren’ en ‘Verzenden’ zijn voor de jaarrekening hernoemd naar ‘Klaar met invoeren KvK’ en ‘Deponeren’ om een duidelijker onderscheid met de VPB aangifte te maken. Ook de statusbenamingen zijn - waar nodig - hernoemd naar jaarrekening in plaats van aangifte. Verder is de pagina KvK proces naar de KvK tab verplaatst en is nu ook per jaarrekening een Geschiedenispagina beschikbaar. Een reeds gestarte jaarrekening kan nu ook rechtstreeks vanuit het klantdossier worden geopend.