THEMA

SERVICE BERICHT UITSTEL 2016 EN 2017 UPDATE

SBU nodig omdat er geen terugkoppel cd-rom meer wordt verzonden

Vanaf IB/Vpb 2017 stuurt de Belastingdienst geen cd-rom meer met het inleverschema en de goed- of afgekeurde uitstelverzoeken. Vanaf dit jaar kunt u uitsluitend gebruikmaken van SBU, het servicebericht uitstel. Op papier wordt nog wel een lijst verstrekt van afgekeurde posten. Nextens haalt elke nacht uw service bericht uitstel op, werkt het inleverschema bij en toont de huidige stand van zaken. Dat betreft ook de aangiften die inmiddels zijn ingeleverd.  

Soms machtigingen nodig voor SBU’s

Voor het aanvragen van uitstel is het voldoende om een geldig PKI-overheid certificaat te gebruiken. Er is geen speciale machtiging nodig. Maar voor het ontvangen van terugkoppelberichten (SBU’s) gelden strengere eisen. Het certificaat dat u gebruikt voor het ophalen van berichten is via het daarin opgenomen KvK-nummer in de systemen van de Belastingdienst gekoppeld aan het beconnummer dat gebruikt is bij het aanvragen van uitstel. Bij gebruik van een certificaat voor meerdere Beconnummers kan het nodig zijn dat u dit certificaat moet laten machtigen door de andere beconnummers. Dit kunt u in Nextens regelen bij Instellingen/Kantoorgegevens/Machtigingen.  

Inhoud SBU 2017

Het SBU-bericht is uitgebreider dan wat voorheen op de cd-rom stond. Er is elektronische terugkoppeling van allerlei statussen (goedgekeurd, voorlopig toegewezen, afgewezen) en de daarbij horende redenen. Een en ander wordt beschreven in de brochure Uitstelregeling Belastingconsulenten belastingjaar 2017 (de beconregeling). De in die brochure genoemde statussen en toelichtingen zijn echter nog niet allemaal beschikbaar (en bovendien worden andere termen gebruikt).  

Stand van zaken SBU 2016

2016 was een overgangsjaar waarvoor nog wel cd-roms (aangetekend) werden verstuurd. Het aanbieden van SBU’s 2016 was vanaf begin maart 2018 gestopt i.v.m. een storing bij de Belastingdienst, die is opgetreden na een update van een intern systeem. Vanaf 20 april 2018 is deze storing opgelost en worden er (voorlopig tot 30 april 2018) weer SBU’s over 2016 aangeboden.  

Inleverschema 2016

De Belastingdienst meldt dat het in een enkel geval kan voorkomen dat het inleverschema niet de juiste aantallen weergeeft. De Belastingdienst geeft aan dat er niet meer bewaakt wordt op het inleverschema 2016.