THEMA

NEXTENS DESKTOP SUCCESSIE EN SCHENKING PROGRAMMA 2017 VERLAAT

Verdere digitalisering

Vrijdag 17 maart 2017 is er overleg geweest tussen Belastingdienst en software-ontwikkelaars (SWO's) aangifte schenk- en erfbelasting, waaronder Estateplanningexpert, UNIT4, AFAS, Tecknow, Kluwer en Reed Business (Nextens). Onderwerp was de verdere digitalisering en mede daardoor de inperking van het papieren traject. De Belastingdienst stelde in eerste instantie voor om voor het aangiftejaar 2017 al geen papieren aangiftebiljetten schenkbelasting te accepteren via commerciële software. En vanaf aangiftejaar 2018 te stoppen met het papieren aangiftebiljet erfbelasting.

Teruggestuurd

Op dit moment zijn al bijna 500 aangiftebiljetten schenkbelasting over 2017 teruggestuurd aan de inzenders omdat ze niet voldoen aan de vormvereiste voor het (nog niet vrijgegeven/gepubliceerde) aangiftebiljet schenkbelasting. De SWO's beschikken inmiddels wel over een eerste definitieve versie, maar eind maart zou een nieuwe definitieve versie komen.

Papieren variant

In overleg is besloten dat de SWO’s zo spoedig mogelijk over 2017 een papieren variant - gelijkend op de nieuwe definitieve versie - ontwikkelen met daarop extra vermeld de software-ontwikkelaar en dat die door de Belastingdienst zal worden geaccepteerd. Daarnaast zullen zij de digitale variant ontwikkelen en 3e/4e kwartaal gereed hebben. Zodat de schenkingsaangiften 2018 via commerciële software uitsluitend digitaal zullen worden ingeleverd.

Erfbelasting

Voor de erfbelasting wordt nu eerst nog een werkgroep geformeerd om voor 2018/2019 dezelfde exercitie mogelijk te maken: in 2018 zowel nieuwe papieren variant ontwikkelen en daarnaast de digitale variant. Voor aangifte 2019 zal vanuit de commerciële software dan uitsluitend digitaal de aangifte erfbelasting kunnen worden ingediend. Het is voor de erfbelasting nog wel mogelijk om voor 2017 en mogelijk 2018 nog vormvrij de aangifte in te dienen.

Nextens Desktop Successie en Schenking Programma 2017

Voor Nextens Desktop Successie en Schenking Programma 2017 betekent het dat de downloads van de modules testamentvergelijking en erfbelasting eind april 2017 beschikbaar zullen komen. Het nieuwe aangiftebiljet schenkbelasting verschijnt 9 mei, wij kunnen dat vervolgens een week later met de module schenkbelasting uitkomen; vanaf 16 mei.