Nextens release notes 22 mei: vernieuwde klantenlijst

Vanaf deze release is de klantenlijst vernieuwd en is het mogelijk om uw ingevoerde twee-staps-verificatie voor 5 dagen te onthouden in uw browser.

 

Lijsten

De overzichtslijsten bij Klanten zijn vernieuwd en bevatten nu een flink aantal handige extra’s. Eerder hebben we deze veranderingen al doorgevoerd op de Aangiften, SBA en Werkzaamheden lijst. De volgende zaken zijn nu vernieuwd in de Klantenlijst:

 • Links is een filter toegevoegd waarmee u in de lijst een klant kan opzoeken door middel van naam/ fiscaal nummer/ klantnummer.
 • Bovenaan ziet u voortaan het aantal klanten dat gebaseerd is op de filters die u links heeft geselecteerd.
 • Nieuw is paginering van de lijsten. U kunt de lijstgrootte nu per 20, 50 of 100 instellen. Per lijst worden dan 20, 50 of 100 items (bijvoorbeeld klanten) getoond. Een en ander heeft grote snelheidsvoordelen.
 • Afhankelijk van uw beeldscherm zag u de mogelijke acties rechts van de lijst of onderaan de lijst. Vanaf nu vindt u de acties altijd onderaan de lijst. Let u op dat als u meerdere aangiften of werkzaamheden selecteert, dat dan die selectie geldt voor de getoonde pagina. Wilt u alle aangiften of werkzaamheden op alle pagina’s selecteren, dan gebruikt u de optie die bovenaan de lijstpagina staat om alle aangiften of werkzaamheden (van alle pagina’s) te selecteren. Vervolgens kiest u onderaan het actiemenu de gewenste actie.
 • Let op met het gebruik van Internet Explorer 11 in Windows 10. Deze browser wordt wel ondersteund in de nieuwe opzet. Echter is het mogelijk dat bepaalde filter- en kolomkeuzes niet worden onthouden. Dit is dan een gevolg van bepaalde door uw systeembeheerder ingestelde instellingen op Windows 10.

 

Twee-staps-verificatie onthouden

In de afgelopen release van 1 mei is twee-staps-verificatie toegevoegd. U kunt nu op dezelfde computer deze keuze 5 dagen laten onthouden. Deze computer merkt u dan aan als vertrouwd. Op het scherm, waar u uw twee-staps-verificatie code invult bij inloggen, kunt u dit aanvinken. Daarna wordt u op de desbetreffende computer niet gevraagd naar de twee-staps-verificatie gedurende 5 dagen.

Overige verbeteringen

In deze release zijn verder de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • De bedrijfsanalyse rapportage bij de Inkomstenbelasting aangiften kon niet geprint worden, dit is hersteld.
 • Indien een partner niet mee geconverteerd werd (door scheiding / overlijden) dan konden er toch meldingen blijven staan. Dit is verholpen.
 • In de voorlopige aangifte inkomstenbelasting werd een negatief looninkomen/uitkering niet toegestaan, dit was onterecht en is verholpen.
 • Indien er voor de jaarrekening deponering geen vorig boekjaar was, kwam hier toch een melding dat het vorige boekjaar ingevuld diende te worden. Dit is verholpen.
 • In VPB 2017 ontstond bij verzending van een agrarische onderneming een foutmelding, deze is verholpen. Ook een foutmelding bij garantievoorzieningen is verholpen.
 • Bij een aangifte VPB 2017, waar de klant werd gearchiveerd en weer teruggezet, werden de werkzaamheden niet opnieuw aangemaakt. Dit had als gevolg dat de aangifte niet doorlopen kon worden met de knop Klaar met invoeren, gecontroleerd. Dit is hersteld.
 • Een e-mailwijziging werd niet altijd juist doorgevoerd voor klantportaal gebruikers, dit is verholpen.
 • In de klantportaal e-mails werden leestekens niet juist ondersteund, dit is verholpen.
 • Bij het in bulk wijzigen van SBA, was de status ‘Opnieuw indienen’ niet beschikbaar. Dit is toegevoegd.

 

Vennootschapsbelasting 2017

In de rapportage van Vpb 2017 werd standaard een doornummerend rapport geprint, dit was anders dan voorgaande jaren. Vanaf deze release is teruggegaan na het printen van nummering per rapport, waarbij de optie bestaat om het gehele rapport als doornummerend te printen. Op deze wijze is de werkwijze hetzelfde als bij de inkomstenbelasting.

Daarnaast komt op korte termijn het extra menu beschikbaar met het onderdeel overzicht jaarstukken. Het toevoegen van taken en benodigdheden zal dan ook beschikbaar komen.