THEMA

VERWERKERSOVEREENKOMST VOOR ALLE NEXTENS KLANTEN

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Volgens deze AVG bent u onder meer verplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten met partijen die persoonsgegevens van uw klanten verwerken. Reed Business B.V., waarvan Nextens onderdeel uitmaakt, verwerkt op basis van de met u gesloten overeenkomst ook gegevens namens u. U bent dus ook verplicht een verwerkersovereenkomst met ons af te sluiten. Om u hierin goed te ondersteunen, is er vanuit RELX waarvan Reed Business een bedrijfsonderdeel is een standaard verwerkersovereenkomst opgesteld. De Nederlandstalige versie is hier beschikbaar en in de footer van www.nextens.nl. U kunt deze verwerkersovereenkomst downloaden, ondertekenen en retour zenden naar dataprotection@reedbusiness.com.