THEMA

VOLGENDE WEEK MEER PRINTINSTELLINGEN VOOR WORD-RAPPORTAGE IB 2017/2018

In de release van januari is voor IB 2017 / 2018 een rapportage in Word geïntroduceerd, die ook bewerkbaar is. In de komende release van 3 maart voegen we nog een aantal extra’s toe aan de printinstellingen.

Let op: Het kan van u voor belang zijn om na deze release een aantal printinstellingen naar uw wens aan te passen.

Nieuwe printinstellingen

Als u bij het aanmaken van een rapportage Word gebruikt, zijn er na deze release meer printinstellingen mogelijk. U kunt na 3 maart bijvoorbeeld een stijl meegeven aan de kop- en voetteksten of de kopjes boven de kolommen. Verder wordt het kleurenpalet uitgebreid en is het instellen van rasters mogelijk. Het kan zijn dat u door deze toevoegingen eenmalig de instellingen naar uw voorkeur moet aanpassen. De wijzigingen gelden uitsluitend voor de Word-rapportage.

Printinstellingen IB scherm

In onderstaand scherm ziet u het totaaloverzicht van alle mogelijke instellingen voor de Word-rapportage in IB 2017 / 2018.

In onderstaand voorbeeld ziet u de verschillende instellingen in een rapportage.

Hoofdonderdelen

Hieronder is ‘Balans’ een hoofdonderdeel. De stijl van dit kopje kunt u in de printinstellingen aanpassen. U kunt dit kopje bijvoorbeeld groter, vet of cursief maken.

Kop rubrieken

Als u de instellingen van ‘kop rubrieken’ aanpast, dan krijgen de kopjes die rubrieken aanduiden, zoals hieronder ‘activa’, een andere stijl.

Subkop

Onder subkop worden de kopjes binnen rubrieken verstaan. Hieronder is dit bijvoorbeeld ‘materiële vaste activa’.

Kopjes boven kolommen

In de printinstellingen zijn er ook keuzes mogelijk voor kopjes die boven kolommen worden getoond. Zie hieronder een voorbeeld van hoe dit eruit kan komen te zien.

Kop- en voetteksten

De instellingen voor kop- en voetteksten raakt de stijl van bijvoorbeeld de header (mits aangevinkt) of de paginanummering.

Gebruik html-aanbiedingsbriefsjablonen

Wanneer u de html-aanbiedingsbriefsjablonen selecteert bij het maken van een rapportage, dan krijgt u de ‘oude’ rapportage voor alles wat u heeft geselecteerd. Voor de html-rapportage zijn niet alle nieuw toegevoegde printinstellingen van toepassing.