THEMA

FAQ: WANNEER DIEN IK EEN VOORLOPIGE AANGIFTE IN EN HOE PAS IK DEZE AAN?

Redenen

De Belastingdienst noemt een aantal redenen waarom het handig is om een voorlopige aanslag aan te vragen: ‘Omdat u dit jaar al geld wilt terugkrijgen van ons. Of omdat u volgend jaar niet ineens een groot bedrag wilt betalen. Met een voorlopige aanslag krijgt u dit jaar iedere maand al een deel van wat u anders volgend jaar zou krijgen. Of u betaalt iedere maand al een deel van wat u dan zou betalen.’ Maar er zijn meer redenen. De meeste ondernemingen die VPB moeten betalen, ontvangen aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag. Het bedrag van deze aanslag is een voorlopige berekening op basis van gegevens van vorige jaren. Is de verwachting dat de onderneming een hogere of lagere belastbare winst behaalt, dan is het nuttig om een voorlopige aanslag in te dienen, zodat er volgend jaar niet ineens een groot bedrag betaald moet worden inclusief de belastingrente. Een andere reden kan zijn als de persoonlijke situatie van de klant verandert. Bijvoorbeeld als hij van een koophuis naar een huurhuis gaat. Bij elke wijziging kan een VA ingestuurd worden, omdat een VA meerdere keren per jaar gewijzigd mag worden. In Nextens bewaren we de eerdere VA’s niet, alleen de laatste. Het kan ook zijn dat een cliënt komt te overlijden, waarbij er een F-aangifte verstuurd moet worden. Nextens ondersteunt het elektronisch verzenden van een IB- aangifte vanaf het moment dat de verzending elektronisch mogelijk is, dat wil zeggen in januari van het volgende jaar. We ondersteunen geen papieren formulier, vanwege de grote impact op ons ontwikkelproces. Een VA-biljet biedt dan uitkomst, zodat er een voorlopige aanslag kan worden opgelegd. (Zie hiervoor ook de uitleg in het Nextens Helpcentrum, te vinden onder de F1-knop).

VA aanmaken in Nextens

Om een verzoek te doen om een voorlopige aanslag op te leggen (of een voorlopige teruggaaf te verkrijgen) of om een voorlopige aanslag te laten wijzigen, kunt u een IB VA/VT-biljet versturen met Nextens. Om deze stappen te ondernemen heeft u wel een Nextens Premium account nodig. Als u inlogt in Nextens kunt u vanuit het tabblad Klanten naar het klantendossier van een persoon. Hier klikt u bij de regel voorlopige aangifte op Acties en vervolgens op een VA maken. Meer informatie hierover kunt u vinden in de help van Nextens (F1) als u een VA geopend heeft.

Veelgestelde vragen hierover

Over dit onderwerp krijgen we verschillende vragen van klanten binnen. Hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen:
  • Het aanmaken van voorlopige aangiften is niet aan staffels verbonden en kan dus onbeperkt gebeuren. Voor het verzenden van VA-/VT-biljetten IB is Nextens Premium nodig.
  • Voorlopige aangiften kunnen niet naar Reeleezee en Dapas gestuurd worden. Deze koppeling ondersteunt alleen nog definitieve aangiften.
  • Het is nog niet mogelijk om de gegevens voor een voorlopige aangifte in te lezen uit die van vorig jaar of uit de laatste aangifte.
  • Het insturen van een IB VA gaat per persoon, de partnergegevens zitten er niet aan gekoppeld. Ook is het niet mogelijk om te optimaliseren.

Verschil met definitieve aanslag

Verliezen box 1 De verliezen in box 1 mogen meegezonden worden in een VA. Bij de definitieve aangifte kan dat niet meer aangegeven worden, omdat de Belastingdienst dit al weet. Bijzonderheden loonheffing In het Nextens Helpcentrum zijn ook bijzonderheden opgenomen die gelden voor het invullen van het VA-biljet met betrekking tot de loonheffing. Bijvoorbeeld als het gaat om meerdere inkomsten tegelijk uit meerdere dienstbetrekkingen of uitkeringen: ‘Deze Ja/Nee vraag wordt verzonden naar de Belastingdienst en is van belang als u meer dan één regel invult bij de inkomsten uit tegenwoordige en vroegere arbeid waarop loonheffing wordt ingehouden (dus Loon, uitkering ZW, andere inkomsten uit huidige arbeid onder LH, AOW,  pensioen en andere inkomsten uit vroegere arbeid en afkoopsommen lijfrente). In het geval van meer dan één inhoudingsplichtige zal vanwege het progressieve tarief voor LH/PVV op ieder inkomen een lager bedrag  worden ingehouden, dan wanneer het gezamenlijke inkomen van één inhoudingsplichtige zou zijn genoten. Er wordt bij meerdere dienstbetrekkingen of uitkeringen dus meestal te weinig ingehouden. Alleen door Ja in te vullen kunt u ervoor zorgen dat de Belastingdienst rekening houdt met die te lage voorheffing (en op de Voorlopige aanslag een hoger bedrag vorderen). De ingehouden loonheffing wordt echter meestal niet verzonden. De Belastingdienst berekent bij meerdere gelijktijdige dienstbetrekkingen zelf de in te houden loonheffing. Pas als het verzamelinkomen hoger is dan het grensinkomen dat gebruikt wordt voor toepassing van de ouderenkorting is het mogelijk de loonheffing mee te sturen in de aangifte en wordt er met dit meegestuurde bedrag rekening gehouden. De Belastingdienst beschouwt in het algemeen het berekenen ervan als een lastenverzwaring en berekent de in te houden loonheffing zelf.’ Meer in de Help Andere bijzonderheden die in de Help worden toegelicht zijn: de berekende verwachte inhouding loonheffing (over inkomen onder loonheffing) en eigen invoer verwachte inhouding loonheffing/gebruik berekende inhouding loonheffing. Zie de uitleg hiervoor het Nextens Helpcentrum (F1) als u een VA geopend heeft.