Nextens release notes 1 april: 4 nieuwe rekentools

Deze release van Nextens borduurt voort op de maart-release door vier Nextens Rekentools toe te voegen. Deze keer zijn het: Kantonrechtersformule, Minimumloon, Waardebepaling aandelen en Woning ondernemer in gemengd gebruik. Hiermee komt het totale aantal Nextens Rekentools uit op zevenendertig. Daarnaast kunnen voor de volgende Nextens Rekentools de meeste velden automatisch worden ingevuld: Kantonrechtersformule, Minimumloon, Waardebepaling aandelen en Loonheffing.

Automatisch vullen uit IB2019

De volgende Nextens Rekentools zijn geüpdatet voor het automatisch vullen van data uit IB-aangiften uit 2019: van IB naar BV, Goodwill, Voordeel man vrouw firma, Berekening auto van de zaak of privé, Minimumloon, Loonheffing, Kantonrechtersformule, Inkomstenbelasting box 1, Hypotheeklening van familie, Inkomstenbelasting box 3, Jaarruimte premieaftrek, Pensioengat en Bijtelling zakelijke woning.

Kantonrechtersformule

Ook bij onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen wordt nog altijd vaak de kantonrechtersformule gebruikt om tot een voorstel te komen.

Als de werkgever niet voldoende dossier heeft voor een ontbinding via de kantonrechter dan zal hij, om de werknemer te overtuigen mee te werken aan een beëindiging met wederzijds goedvinden, toch een aardig bedrag moeten bieden. Bij de onderhandelingen zal dan bijvoorbeeld het gemiddelde van de kantonrechtersformule en de transitievergoeding een leidraad kunnen zijn.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen en heeft automatisch invulbare data uit de aangifte beschikbaar.

Minimumloon

U kunt met behulp van deze tool berekenen of hetgeen uw werknemer aan loon ontvangt (of u hem wilt gaan geven) in overeenstemming is met het per 1 januari 2020 geldende wettelijke minimumloon en minimumvakantiebijslag op basis van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Op basis van deze wet is iedere werkgever verplicht om ten minste dit wettelijke minimumloon te betalen.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen en heeft automatisch invulbare data uit de aangifte beschikbaar.

Waardebepaling aandelen

Met dit rekenprogramma kan een berekening worden gemaakt van de intrinsieke- en rentabiliteitswaarde van aandelen van een besloten vennootschap (of naamloze vennootschap).

De waarde van aandelen wordt bepaald door 'wat een gek ervoor geeft'. Met deze waardeberekening kan hooguit indicatief een waarde worden vastgesteld en de berekening moet dus eerder als hulpmiddel voor de vaststelling van de waarde worden gezien.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen en heeft automatisch invulbare data uit de aangifte beschikbaar.

Woning ondernemer in gemengd gebruik

Met dit rekenprogramma kan een berekening worden gemaakt van de gevolgen voor de inkomstenbelasting ingeval een pand dat mede wordt gebruikt voor de onderneming wordt bestempeld als:

 1. 100% privévermogen;
 2. 100% ondernemingsvermogen;
 3. deels ondernemingsvermogen en deels privévermogen volgens een door de gebruiker aangegeven percentage.

Houd rekening met het volgende:

 • Het model houdt geen rekening met eventuele contante waardes.
 • Het model gaat uit van een gelijkblijvende financiering op het pand.
 • Het model gaat ervan uit dat zowel de woning als het bedrijfsgedeelte fysiek te splitsen zijn en als zelfstandige ruimtes zijn te verhuren.
 • Het model gaat ervan uit dat bij een negatief vermogen in box 3 er overig vermogen aanwezig is waarmee dat kan worden verrekend.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen.

Vervolgstappen

 • De volgende tools zijn in ontwikkeling:
  • Vermogensopbouw door periodieke inleg
  • Netto rendement met beleggen in lijfrente
  • Spaarcalculator
 • Overige tools automatisch invullen met IB 2019 data