Nextens release notes 1 mei: 5 nieuwe rekentools

Deze release van Nextens borduurt voort op de april-release door vijf Nextens Rekentools toe te voegen. Deze keer zijn het: Anoniementarief, Netto rendement met beleggen in lijfrente, Reiskostensaldering, Spaarcalculator en Vermogensopbouw door periodieke inleg. Hiermee komt het totale aantal Rekentools uit op tweeënveertig. Daarnaast heeft de tools-overzichtspagina een nieuwe lay-out gekregen om alles overzichtelijker en gestroomlijnder te maken. Ook zijn we gestart met het verbeteren van de lay-out van de invoer en resultaat pagina’s, met als eerste tool ‘stakingsvarianten onderneming’. Aan de andere tools met grote invoervelden en resultaatpagina’s wordt nog gewerkt.

Anoniementarief

U kunt met behulp van deze tool het anoniementarief berekenen. Het anoniementarief moet in een aantal gevallen worden toegepast. Met onderstaande tool kunt u als werkgever berekenen hoeveel u aan loonheffingen verschuldigd bent met en zonder toepassing van het anoniementarief. Bij toepassing van het anoniementarief wordt geen rekening gehouden met het maximum premieloon voor de premies werknemersverzekeringen en het maximum bijdrage inkomen voor de Zorgverzekeringswet.

De uitkomsten van deze tool vormen een indicatie. De precieze vaststelling is complex en is afhankelijk van veel factoren. Deze tool benadert het, maar kan geen uitsluitsel geven over de exacte bedragen. Reed Business kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitkomsten van deze berekeningen.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen.

Netto rendement met beleggen in lijfrente

Met dit rekenprogramma kan een berekening worden gemaakt van het voordeel van het beleggen via een lijfrente in vergelijking met het beleggen van vermogen in box 3. Daarbij wordt uitgegaan dat bij beleggen er eerst IB in box 1 betaald moet worden over het te beleggen bedrag.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen.

Reiskostensaldering

Fiscaal gezien kan een werkgever een reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per gereden kilometer onbelast vergoeden aan zijn werknemers. Het komt echter ook voor dat medewerkers bijvoorbeeld voor het woon-werkverkeer minder dan € 0,19 per kilometer onbelast ontvangen en voor zakelijke kilometers méér dan € 0,19. Het is fiscaal gezien mogelijk om deze reiskosten te salderen, zodat een medewerker zijn reiskostenvergoeding kan salderen of uitruilen.

U kunt met behulp van deze tool op basis van het aantal gereden kilometers voor woon-werkverkeer dan wel overige zakelijke kilometers, berekenen en vaststellen wat de vrije ruimte voor het onbelast vergoeden of het uitruilen van brutoloon, nog is.

De uitkomsten van deze tool vormen een indicatie. De werkelijke kosten zijn mede afhankelijk van alle feiten en omstandigheden. Reed Business kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitkomsten van deze berekeningen.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen.

Spaarcalculator

Met dit rekenprogramma kunt u diverse berekeningen maken voor spaarmogelijkheden.

Zo kan aan de hand van een vast beginkapitaal een eindkapitaal worden berekend, desgewenst met daarbij de variant dat maandelijks een vast bedrag wordt gespaard.

Ook kan aan de hand van een gewenst eindkapitaal en een looptijd in maanden worden berekend welk beginkapitaal nodig is. Eveneens kan aan de hand van een eindkapitaal worden berekend hoeveel maandelijks gespaard moet worden om tot het gewenste eindkapitaal te komen.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen.

Vermogensopbouw door periodieke inleg

Met dit rekenprogramma kan een berekening worden gemaakt van een bedrag dat periodiek moet worden ingelegd om in een opgegeven periode tot het gewenste eindbedrag te komen.

Er wordt een overzicht gegeven van wat elk jaar aan vermogen is opgebouwd.

Het rekenmodel gaat ervan uit dat de jaarlijkse inleg plaatsvindt aan het einde van de jaarperiode.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen en heeft automatisch invulbare data uit de aangifte beschikbaar.

Vervolgstappen

 • De volgende tools zijn in ontwikkeling:
  • Bedrijfswaardering naar discounted cashflow methode
  • Vermogensontwikkeling bij schenkingsplan met papieren schenkingen
  • Reserveringsruimte lijfrentepremie
  • Afweging personenauto of bestelauto
  • BV leent voor belegging dga
  • Voordeel doorschuiven
 • Overige tools automatisch invullen met IB 2019 data
Share this post