Nextens release notes 1 oktober: de eerste rekentool – automatisch ingevuld

Deze release staat in het teken van de lancering van de eerste rekentool binnen Nextens, welke deels vooraf ingevuld kan worden. Binnen FiscaalTotaal zijn er echter al een groot aantal tools beschikbaar die erop gericht zijn u te helpen sneller te werken. U vindt hier bijvoorbeeld document templates (veelgebruikte modellen voor verzoeken, overeenkomsten, etc.), checklists en rekentools.

In deze release is het menu Tools toegevoegd, met op dit moment het submenu Rekentools. Een van deze tools, de Van IB naar BV rekentool, is vanaf nu ook in Nextens beschikbaar.

Van IB naar BV rekentool

Met dit rekenmodel kunt u een cijfermatige vergelijking maken tussen ondernemen in de inkomstenbelasting en ondernemen in de vennootschapsbelasting. Er kan op een eenvoudige wijze worden berekend of de bv aantrekkelijk is. In de berekening wordt geen rekening gehouden met heffingskortingen. U kunt hier gegevens uit de aangiftedossiers over 2018 invullen.

Automatisch invullen

Een tijdbesparende toevoeging aan de tools van Nextens, is de functionaliteit om (een deel van de) bekende informatie alvast voor u in te vullen. Zodra u een tool opent, ziet u bovenaan de tool een zoekveld, waarin u een naam, fiscaal nummer, of klantnummer in kunt voeren. Zodra u een keuze maakt, vergelijkt Nextens de informatie in de tool met de informatie die u heeft ingevuld in de aangifte. Deze informatie wordt vervolgens automatisch in de tool ingevuld. Deze functionaliteit zal ook in de toekomstige tools beschikbaar zijn.

Binnen de Van IB naar BV rekentool kunnen momenteel de volgende velden vooraf voor u ingevuld worden:

 • Geboortedatum
 • Ondernemingswinst
 • Autokostenforfait
 • Investeringsaftrek
 • Salaris buiten BV om
 • Inkomsten uit eigen woning
 • Uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 • Persoonsgebonden aftrek
 • Of uw klant aan het urencriterium voldoet
 • Dotatie oudedagsreserve
 • Startersaftrek

Invulhulp

Binnen de tools van Nextens zijn op relevante plekken tooltips toegevoegd. Door uw muis over deze tooltips rechts van de invulvelden te bewegen, verschijnt er een helptekst die u meer vertelt over het in te vullen veld. De tooltip verdwijnt vanzelf zodra u uw muis weer verplaatst.

De tool is zo ingericht dat de berekeningen correct en zinvol zijn. Sommige velden zijn dan ook met een * gemarkeerd – deze velden zijn verplicht om in te vullen. Indien u een berekening uit probeert te voeren die foutieve informatie bevat, zal Nextens u daarvan een melding geven.

Er zijn ook knoppen toegevoegd om eerdere input te veranderen. Onderaan de invulpagina vindt u bijvoorbeeld de knop ‘Wis alle velden’, welke de gegevens die staan ingevuld weer wist. Op de resultatenpagina vindt u de knop ‘Wijzig invoer’. Deze brengt u terug naar de invoerpagina, zodat u bij een wijziging niet opnieuw hoeft te beginnen.

Rapportages

Zodra u een tool heeft ingevuld, kunt u het resultaat in een Word document downloaden. De opmaak van dit document gebruikt uw persoonlijke voorkeuren die u heeft ingesteld in de Printinstellingen voor IB. Deze voorkeuren zijn dus binnen Nextens aanpasbaar. Ook worden de gegevens van zowel de klant die u heeft ingevuld als de kantoorgegevens meegenomen in het Word document.

Vervolgstappen

 • In de Van IB naar BV Rekentool kunnen in de toekomst ook de velden Overige Inkomsten Box 1, en Premie Beroepspensioenfonds vooringevuld worden.
 • Er worden nog meer Rekentools toegevoegd aan Nextens, waarvan de eerste de Annuïteitenberekening zal zijn.
 • Voor toekomstige tools worden er meerdere belastingtypes en -jaren ondersteund.
 • De rapportage kunt u in de toekomst direct toevoegen aan de Centrale Documentopslag van een klant in het klantdossier.

Overige verbeteringen

Inkomstenbelasting 2018

 • De rapportage verwerkte de wijziging in toelaatbare reserves niet altijd, dit is hersteld.
 • De volledig uitgeschreven datum werd niet overal afgedrukt, dit is hersteld in de rapportage.
 • De volledige conversie van alle gegevens zette bij de schulden in box 3 de gegevens van 31 december afgelopen jaar niet over naar 1 januari dit jaar bij de schulden. Dit is aangepast.
 • VIA werd niet geïmporteerd in een bepaald geval met schulden in de VIA. Dit is hersteld.

 Toeslagen 2019

 • Kinderopvangtoeslag: bij het stopzetten van de kinderopvangmelding werden ten onrechte de uren en uurprijs meegezonden. Dit is verholpen.

ICP 2019

 • In de werkzaamhedenlijst werd de verantwoordelijke niet getoond, dit is verholpen.

Uitstel 2018

 • In een bepaalde situatie werd een gedeelte van de terugkoppeling uit de SBU niet verwerkt. Dit is nu verholpen.
Share this post