Nextens release notes 11 december: nieuw uiterlijk en uitstelregeling

In deze release is de navigatiebalk van Nextens zo aangepast dat u direct toegang heeft tot uw aangiften én FiscaalTotaal. Aan de uitstelregeling 2017 hebben we het aanvragen van bijzonder en incidenteel uitstel toegevoegd, naast een aantal handige verbeteringen in bediening en overzichten.

Nieuw ontwerp Nextens

Als u inlogt komt u standaard binnen op de homepagina van Nextens. Van daaruit kunt u navigeren naar het door u gewenste onderdeel middels de navigatiebalk. De navigatiebalk is vernieuwd en bestaat nu uit de onderdelen Home, Klanten & Aangiften en FiscaalTotaal. Heeft u FiscaalTotaal? Dan kunt u vanaf hier direct navigeren naar de kennisbank. Als u (nog) geen FiscaalTotaal heeft, dan kunt u via deze knop een training aanvragen of een abonnement afsluiten.

Alle tabbladen die u gewend bent, waaronder Klanten, Aangiften, SBA, Werkzaamheden, Klantportaal en Management, zijn nog steeds beschikbaar, maar bevinden zich nu onder het kopje ‘Klanten & Aangiften’.

Aangiftelijst en aangiften

Het nieuwe ontwerp is ook doorgevoerd in alle onderliggende pagina’s zoals het overzicht van aangiften (Aangiftelijst) en in de pagina’s waarin u de aangifte verwerkt.

Uitstellijst vullen gewijzigd

De uitstellijst is bij aanvang van het belastingjaar leeg. Vanaf nu voegt u via de knop “klanten toevoegen aan uitstelregeling” onderaan klanten toe aan de uitstellijst.  U ziet alleen de klanten die  zijn toegevoegd aan de uitstelregeling.

Bijzonder en incidenteel uitstel

Waar voorheen aanvragen voor bijzonder of incidenteel uitstel  op papier moesten, is dat nu ook mogelijk in de software. Bijzonder of incidenteel uitstel voor aangiften 2017 kunnen nu aangevraagd worden. U kunt de betreffende klanten markeren en vervolgens via het actiemenu de aanvraag verzenden.

Het aanvragen van aanwijsposten hebben we op dezelfde manier aangepast als bijzonder of incidenteel uitstel. Een groot voordeel is dat u in de kolommen kunt zien wat de status is.

Inleverschema

Het inleverschema is uitgebreid met de ontvangstdatum van de aangifte uit het Service bericht uitstel (SBU). Het schema is duidelijker opgezet zodat u kunt zien wat uw achterstand is op basis van uw eigen ingezonden aangiften én de gegevens volgens de Belastingdienst. De uitstel Dashboards tellen vanaf nu de aangiften die volgens de Belastingdienst zijn ingeleverd, in plaats van de aangiften die via Nextens zijn verstuurd.

Overige uitstelverbeteringen

Het scherm met de uitstel inlees details is uitgebreid. U kunt onder andere gegevens exporteren naar Excel, SBU berichten downloaden en er zijn inleverwaarschuwingen toegevoegd. Deze inleverwaarschuwingen krijgt u van de Belastingdienst bij achterstand op uw inleverschema.

De kolommen in de uitstellijst zijn aangepast. We hebben hier een aantal kolommen toegevoegd en ook een aantal niet relevante kolommen verwijderd. En in het klantdossier kunt u voortaan ook het boekjaar voor een onderneming invullen en wijzigen.

In de klantkaart kan voortaan worden aangegeven dat een klant niet in de uitstelregeling mag terugkomen. U kiest voor ‘Ja’ bij ‘Verborgen persoon voor uitstel’. Deze klanten zijn vervolgens niet meer toe te voegen aan de uitstelregeling. In de klantenlijst kunt u altijd terugzien welke klanten u niet in de uitstelregeling wilt hebben met kolomkeuze ‘Verborgen persoon’.

Het aanvragen van uitstel 2018 is pas mogelijk vanaf 1 maart 2019 in tegenstelling tot afgelopen jaar. Dit in verband met de poort die de Belastingdienst niet eerder openzet. Wel kunt u het aanvragen uitstel 2018 al voorbereiden door relevante personen en onderneming al klaar te zetten in de uitstellijst 2018.

Al de genoemde wijzigingen vindt u uitgebreid beschreven in de help (F1).

Overige verbeteringen

  • Toeslagen 2019 gebruikt nu bij berekeningen alle cijfers uit 2019.
  • In het klantportaal zijn verschillende bugs verholpen die voornamelijk in de naam van een klant zaten.
Share this post