Nextens release notes 13 november: invulhulp en rekentools

Deze release van Nextens staat in het teken van de lancering van de invulhulp. Bovendien borduurt deze voort op de oktober-release door vier rekentools toe te voegen, namelijk de Annuïteitenberekening, Bepaling voordeel aflossen hypotheek, Berekening bijleenregeling en Goodwillberekening.

Invulhulp

De invulhulp helpt u met het invullen van de aangifte. Geselecteerde invoer- en rekenvelden hebben een extra blauw i-icoontje gekregen. Wanneer u op dit blauwe i-icoontje klikt, wordt er een helptekst getoond. De inhoud van deze helptekst voegt extra informatie en context toe, gerelateerd aan de inhoud van de aangifte. De invulhulp bevat ook informatie die als educatief beschouwd kan worden. Daarnaast blijft de huidige uitgebreide ‘help bij de aangifte’ beschikbaar via het Nextens Helpcenter. De invulhulp is vanaf nu beschikbaar in VPB 2018.

Toegang

De invulhulp is alleen toegankelijk voor Nextens-gebruikers die ook één van de volgende FiscaalTotaal abonnementen hebben; Professional, Financials, Praktijk of Direct.

Vervolgstappen

De invulhulp zal in de toekomst uitgebreid worden voor meerdere producten. De volgende producten staan gepland:

 • VPB 2019
 • BTW/ICP 2020
 • IB 2019

Rekentools

Annuïteitenberekening

Met deze rekentool kan worden berekend wat de maandelijkse betaling is op een annuïteitenlening. Bij een annuïteitenlening wordt gedurende de hele looptijd jaarlijks een gelijk bedrag betaald, bestaande uit rente en aflossing. In het begin is het rentedeel hierin groot en het aflossingsdeel klein; in de loop van de tijd wordt het rentedeel kleiner en het aflossingsdeel groter. De rekentool biedt een overzicht van de rente- en aflossingsbedragen per maand en een overzicht van het saldo. Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen.

Bepaling voordeel aflossen hypotheek

Met dit rekenprogramma kan worden berekend of aflossen van een eigenwoningschuld lonend is. Er wordt van uitgegaan dat de ingegeven eigenwoningschuld als eigenwoningschuld wordt aangemerkt en dat daarop geen aftrekbeperking van toepassing is, zoals de eigenwoningreserve. Deze tool kan de volgende velden automatisch voor u invullen:

 • WOZ-waarde eigen woning
 • Eigenwoningschuld (u ziet een som van de eigenwoningschuld leningen)
 • Vermogen in box 3 (hier wordt het totale bezit weergegeven; met eventuele schulden wordt geen rekening gehouden)

Berekening bijleenregeling

Met deze rekentool kunt u de eigenwoningreserve per einde van het belastingjaar berekenen. Het rekenmodel is bedoeld voor de bijleenregeling van artikel 3.119a Wet IB 2001 die van toepassing is als iemand de eigen woning verkoopt en een andere woning aankoopt. Deze tool kan de volgende velden automatisch voor u invullen:

 • Eigenwoningreserve op 1 januari
 • Verkoopprijs oude woning (de tool gaat ter indicatie uit van de WOZ waarde)
 • Eigenwoningschuld (u ziet een som van de eigenwoningschuld leningen)

Goodwillberekening

Met dit rekenmodel kan een berekening van de goodwill worden gemaakt. Met deze goodwillberekening kan hooguit indicatief een waarde worden vastgesteld, en de berekening moet eerder als hulpmiddel worden gezien voor het vaststellen van een meerwaarde.

Deze tool kan uw klantgegevens op de rapportage tonen, maar heeft nog geen automatisch invulbare data beschikbaar. Deze functionaliteit wordt voor deze tool in de toekomst toegevoegd.

Overige rekentools-updates

 • Indien van toepassing, is er de functionaliteit toegevoegd om ook informatie uit de aangiftes van 2015, 2016 en 2017 automatisch in te vullen
 • Enkele design updates, zodat u relevante informatie eenvoudiger kunt herkennen

Vervolgstappen

 • In de Van IB naar BV-rekentool kunnen in de toekomst ook de velden Overige Inkomsten Box 1, en Premie Beroepspensioenfonds vooringevuld worden.
 • De Automatisch Invullen-functionaliteit van de Goodwillberekening-tool wordt toegevoegd
 • De volgende tools zijn in ontwikkeling:
  • Berekening optimaal salaris uit BV
  • Berekening belasting rente
  • Stakingsvarianten onderneming
 • De rapportage kunt u in de toekomst direct toevoegen aan de Centrale Documentopslag van een klant in het klantdossier.
Share this post