Nextens release notes 17 maart: Wijziging percentages Box 3

Onlangs (3 maart) heeft de staatssecretaris aangegeven dat bepaalde percentages voor de belastingheffing van Box 3 met terugwerkende kracht worden aangepast. Deze aanpassingen betekenen dat voor de producten Inkomstenbelasting 2019 en voor de voorlopige aangifte inkomstenbelasting 2019 en 2020 de berekening van de percentages zijn aangepast.

Wat is aangepast

 • 2019: Hoge box 3 percentage van 5,60% naar 5,59%
 • 2020: Hoge box 3 percentage van 5,33% naar 5,28%
 • 2020: Lage box 3 percentage van 0,06% naar 0,07%

Voorbeeld:

In 2019 is het verschil bij 1 miljoen bezit € 71 aan Box 3 inkomen, dit betekent dat het een aanpassing van de Box 3 belasting van € 21 is.

Wat betekent dit voor al afgeronde aangiften?

 • Aangiften opnieuw insturen? Aangiften hoeven niet opnieuw ingestuurd te worden. De Belastingdienst past zelf het nieuwe percentage toe bij definitieve aanslagen. U kunt wel een nieuwe rapportage aan uw client toesturen. Wanneer u wenst dat deze opnieuw geaccordeerd wordt, dan dient u deze af te keuren en opnieuw te verzenden.
 • Berekening in aangifte aanpassen? De berekening in de aangifte wordt automatisch aangepast.

Overige verbeteringen?

 • Het verzamelinkomen en de belasting van de partner werden in de presentatie bij IBVA 2020 omgedraaid, dit is hersteld.
 • Het bedrag van de Zvw werd niet juist meegezonden voor de samenvatting naar het klantportaal. Dit is vanaf nu voor nieuwe te accorderen aangiften hersteld.
 • Diverse tekstuele verbeteringen in de rapportage van IB 2019, maar ook Vpb 2019.
 • De raster instelling bij IB 2019 werd niet juist toegepast, dit is hersteld.
 • De gewone giften werden niet als specificatie afgedrukt in een bepaalde situatie. Dit is hersteld.
 • Het toevoegen van documenten aan het jaar 2020 is nu mogelijk in het klantdossier.