Nextens release notes 24 juli: Optimalisatie verdeling partners IB 2017

In deze release zijn onder andere verbeteringen voor de optimalisatie van de verdeling tussen partners in de IB 2017 doorgevoerd. Daarnaast kan de invulhelp vanaf nu in een apart scherm worden geopend en verder zijn een aantal bulkacties in de lijsten technisch verbeterd.

Optimalisatie gebruiksvriendelijker

In deze release is het optimalisatiescherm voor IB 2017 onderhanden genomen om het gebruiksvriendelijker te maken. U heeft nog steeds de keuze uit 3 opties van verdelen. Het programma rekent standaard alles toe aan de aangever. U kunt daarnaast handmatig verdelen, maar ook voor automatisch optimaliseren kiezen. Op de laatste 2 mogelijkheden zijn verbeteringen doorgevoerd.

Bij het handmatig verdelen kunt u in het optimalisatiescherm nu ook met percentages van de posten schuiven, voorheen kon u alleen buiten dit scherm om met bedragen schuiven. Bij het automatisch optimaliseren kunt u daarna handmatig nog verder verdelen. Wanneer dat geen beter resultaat geeft, kunt u de automatische verdeling weer terugzetten met de knop ‘eerdere verdeling’.

Het programma herrekent de aangifte voor elke aangevinkte keuze via een groot aantal stappen en bewaart het beste resultaat. Bij meerdere keuzes (bijvoorbeeld eigen woning, box 2, box 3 en dividendbelasting) passen we de stapgrootte aan, omdat het aantal berekeningen anders te groot zou worden. Dan neemt de nauwkeurigheid wel iets af (bijvoorbeeld als de aanslaggrens niet wordt bereikt). Het is handig om dan (nogmaals) een optimalisatie te doen, waarbij u een aantal posten vastzet (dit kan nu goed met het nieuwe optimalisatiescherm) en met één of twee andere een nieuwe optimalisatie uitvoert. Bij minder aangevinkte keuzes neemt de nauwkeurigheid toe. Zie de ‘help’ voor verdere aandachtspunten.

Invulhelp in een apart scherm openen

U kunt het helpcentrum in Nextens via F1 of de helpknop aan de rechterkant van het scherm openen. Daarna kunt u de invulhelp dubbelklikken. Het is nu mogelijk om de invulhelp in een apart scherm te openen, zodat u ondertussen verder kunt met uw aangifte.

De invulhelp op apart scherm heeft een inhoudsopgave, uitgebreide zoekfuncties en blijft staan als u in de aangifte bladert. Voor de meer ingewikkelde onderwerpen zoals heffingskortingen en aangiften van in het buitenland wonende belastingplichtigen is de invulhelp aanzienlijk uitgebreid.

Bèta test: adviessignalen

In samenwerking met de testgroep zijn de volgende wensen/verbeteringen doorgevoerd:

 • Er is een nieuwe tab beschikbaar gemaakt met gearchiveerde adviessignalen op het klantdossier.
 • Voormalig/gearchiveerde klanten worden niet meer getoond in de lijst met adviessignalen.
 • Adviessignalen worden alleen getoond voor klanten waarbij je het recht hebt om de klant in te zien.
 • Er kan nu direct doorgeklikt worden vanuit een adviessignaal naar de aangifte of het klantdossier. Of via het actiemenu door het selecteren van één klant in de lijst met adviessignalen.

In de komende releases zullen er, op basis van de reacties van de testgroep, nog verdere verbeteringen doorgevoerd worden in de bètaversie van de adviessignalen.

De volgende verstoringen/problemen zijn opgelost:

 • Bij het converteren naar IBVA vanuit een IB-aangifte kon een foutmelding ontstaan als bij een P-biljet een overlijdensdatum was ingevuld. Dit is verholpen.
 • Bij verzending van IB 2017 aangiften werden soms dubbele regels verzonden (wat een foutmelding opleverde van Digipoort), die niet door onze controle waren gedetecteerd. De controle is verbeterd.
 • Bij KvK 2017 deponeringen werd de keuze om in het Engels te deponeren niet meegestuurd. Dit is verholpen.
 • Bij KvK deponeringen werd als laatste status 2400 getoond, hierdoor kwam deze niet in de eindstatus 500 of 510. Dit probleem is verholpen.
 • Voor VPB 2017 en KvK 2017 zijn diverse kleine printverbeteringen doorgevoerd.
 • Een SBA werd in het klantdossier in een aantal gevallen niet meteen in het juiste formaat getoond. Dit is verholpen.
 • Accorderingen via Pinkweb gaven soms storingen, omdat de responsetijd van Pinkweb dan hoger was dan het ingestelde maximum. We hebben dit maximum verhoogd, zodat dit nu beter zal verlopen.
 • Een aantal bulkacties op de lijsten SBA en VIA-machtigingen zijn verbeterd.
 • Het e-mailen van klanten vanuit de lijsten was beperkt tot 25 klanten, dit is nu verhoogd tot 3000.

Automatische uitbreiding SBA

In augustus zal Logius de automatische uitbreiding voor het jaar 2019 uitvoeren. Klanten waarvan u een actieve machtiging heeft, zullen automatisch uitgebreid worden. Nadat dit proces is afgerond, zullen wij in de release van begin september de status van de SBA machtigingen ophalen en eveneens het aanvragen van de SBA machtigingen 2019 mogelijk maken.