Nextens release notes 25 juni: documenten toevoegen Adviestool

Deze release van Nextens staat in het teken van wijzigingen voor de Adviestool. Zo kunt u nu documenten toevoegen aan opmerkingen in een adviessignaal en is inzichtelijk gemaakt welke adviessignalen niet voorkomen in uw klantenbestand.  

Adviestool 

In adviessignalen van klanten kon u al opmerkingen toevoegen om gedane acties met betrekking tot het signaal te documenteren. Nu kunt u bij deze opmerkingen ook documenten toevoegen. Dit stelt u in staat om alle communicatie rondom een advies op één plek te documenteren.  

De toegevoegde documenten aan advieskansen vindt u ook terug in de documentopslag van de klant in het klantdossier. U kunt elk toegevoegd document voorzien van labels om documenten juist te groeperen.

Adviessignalen overzicht

De adviessignalen pagina op tab Management heeft een make-over gehad.

 • Adviessignalen die niet in uw klantenbestand gesignaleerd zijn, zijn nu zichtbaar in de lijst.
 • Paginering is toegevoegd om overmatig scrollen te voorkomen.
 • De condities van de signalen zijn van deze pagina verwijderd om de lijst compacter te maken.

Overige verbeteringen

Inkomstenbelasting 2018

 • In de dashboards in het klantdossier IB werd bij 2018 een onjuiste ratio bij rentabiliteit vreemd vermogen toegepast. Deze percentages zijn nu hersteld. Voor afgesloten aangiften 2018 geldt wel dat dit alleen wordt toegepast, wanneer de aangifte ontgrendeld wordt.
 • In de aanbiedingsbrief werd de zorgtoeslag uitkomst ten onrechte afgedrukt alsof deze 0 was. Dit is verholpen.
 • Bij de periodieke giften werd een waarschuwing gegeven, waar een foutmelding vereist was. Dit leidde onder andere tot het niet kunnen afdrukken van deze gegevens. Dit is aangepast.
 • Bij de bronheffing spaarrente is vanaf 2018 alleen nog mogelijk Sint-Maarten als land in te voeren. Dit is nu ook aangepast in de software, zodat alleen Sint-Maarten kan worden ingestuurd.

IBVA2019

 • SBA’s, waarin een berekening i.v.m. gemoedsbezwaarden was opgenomen, werden niet goed weergegeven. Dit is aangepast.

VPB 2018

 • In de aanbiedingsbrief bij Vpb 2018 (en ook 2017) werd het aangiftekenmerk niet afgedrukt, dit is verholpen.
 • Bij verliesverrekening bij de fiscale eenheid werd een onterechte foutmelding gegeven bij de carry back bij dochters, dit is aangepast.
 • Een incidenteel probleem met conversie is verholpen.

VPB VA 2019

 • In een enkele situatie was het niet mogelijk om een voorlopige aangifte Vpb aan te maken of te openen. Dit is hersteld.

BTW 2019

 • De uitlijning bij de btw-rapportage was bij een aantal kolommen niet goed. Dit is aangepast.

ICP 2019

 • Bij grotere aangiften ICP werd in de rapportage de witruimte niet goed benut en onjuist afgebroken. Dit is aangepast.
Share this post