Nextens release notes 26 februari: VIA import

In deze release voegen we de VIA import toe aan IB 2019 en hebben we overige verbeteringen doorgevoerd.

VIA import 2019 

Vanaf deze release voegen we de VIA import 2019 toe aan de aangifte inkomstenbelasting 2019. Ten opzichte van 2019 is er inhoudelijk niets veranderd. Wel is vanaf het begin van dit jaar de uitgebreide importeermogelijkheid beschikbaar, welke in de loop van vorig jaar aan IB 2018 is toegevoegd.  

Overige verbeteringen 

IB 2019 

  • In het rapportage-dialog scherm zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Hierdoor wordt nu de juiste bestandnaam bij Aangever/partner geprint. Het formaat van de bestandsnaam is bovendien ook verbeterd. Een aantal vinkjes die gezet werden zorgden voorheen voor foutmeldingen, dit is verholpen. 
  • In de aanbiedingsbrief werden condities in bepaalde situaties niet goed afgehandeld, dit is verbeterd. Het concept watermerk wordt nu ook afgedrukt.  
  • In de rapportage zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, zoals printinstellingen die beter worden toegepast. 

VPB 2018/2019 

  • Bij de waardering schuld op balans dochter (nominale waarde) wordt nu de juist ingevoerde waarde afgedrukt. 
  • Drapportage specificatie houdsteractiviteiten wordt nu in functionele valuta afgedrukt. 

SBA 

  • In de SBA Zvw 2018 werd de aanslaggrens in de rapportage niet gebruikt. Dit is verholpen. 
  • In de SBA IB 2017 werd een post niet opgenomen in de rapportage, dit is verbeterd.