Nextens release notes 29 januari: 5 nieuwe rekentools

Deze release van Nextens borduurt voort op de oktober-release, de november-release, en de december-release door vijf rekentools toe te voegen. Dit zijn deze keer de; Afkoop kapitaalverzekering box 3, Beleggen in de BV of uitkeren naar privé, Berekening pensioengat, Jaarruimte premieaftrek lijfrente en Vergelijking ruisende en geruisloze inbreng. Hiermee komt het totale aantal rekentools op vijftien. Bovendien kunnen nu bijna alle velden van de Stakingsvarianten onderneming tool automatisch voor u ingevuld worden.

Afkoop kapitaalverzekering box 3

Met dit rekenprogramma kunt u een berekening maken van de verschuldigde inkomstenbelasting als een kapitaalverzekering voor de contractueel overeengekomen einddatum wordt afgekocht. Het model gaat ervan uit dat de premies die zijn betaald binnen de bandbreedte vallen die van toepassing is op eventueel genoten vrijstelling. Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen, maar heeft nog geen automatisch invulbare data beschikbaar. Deze functionaliteit wordt later toegevoegd.

Beleggen in de BV of uitkeren naar privé

Met dit rekenprogramma kunt u berekenen of beleggen in de BV voordeliger is dan beleggen in privé. Er wordt uitgegaan van beleggingsvermogen in de BV waarop een aanmerkelijkbelangclaim rust. De aandeelhouder heeft de keuze om dit vermogen in de BV te beleggen (en later pas uit te keren) of het vermogen direct uit te keren en het netto vermogen in privé te beleggen. Met behulp van het door de gebruiker opgegeven rendement, de jaarlijkse onttrekkingen en de van toepassing zijnde belastingtarieven, wordt in twee kolommen berekend welk alternatief netto het meeste oplevert. Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen, maar heeft nog geen automatisch invulbare data beschikbaar. Deze functionaliteit wordt later toegevoegd.

Berekening pensioengat

Met dit rekenprogramma kan een berekening worden gemaakt van een eventueel tekort aan pensioen na de pensioendatum. Het rekenprogramma gaat ervan uit dat vanaf 67-jarige leeftijd de volledige AOW uitkering wordt genoten en dat vóór 67-jarige leeftijd de AOW uitkering tijdsevenredig lager is. Voor diegene waarvan de AOW leeftijd eerder ingaat leidt dat in dit programma tot een iets lager berekende AOW uitkering dan daadwerkelijk zal worden ontvangen. Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen, maar heeft nog geen automatisch invulbare data beschikbaar. Deze functionaliteit wordt later toegevoegd.

Jaarruimte premieaftrek lijfrente

Met dit rekenprogramma kan een berekening worden gemaakt van de jaarruimte van de premieaftrek lijfrente. Naast de reguliere premieaftrek (de jaarlijkse aftrek), kan een 'inhaalpremie' worden afgetrokken ingeval in de afgelopen zeven jaren de reguliere premieaftrek niet volledig is benut. De premieaftrek is aan een maximum gebonden. Het model houdt daar rekening mee. Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen, maar heeft nog geen automatisch invulbare data beschikbaar. Deze functionaliteit wordt later toegevoegd.

Vergelijking ruisende en geruisloze inbreng

Met dit rekenprogramma kunt u berekenen of bij de inbreng van een eenmanszaak in de BV een ruisende inbreng voordeliger is dan een geruisloze inbreng. Bij een uitgestelde lijfrente wordt ervan uitgegaan dat deze ingaat op 65-jarige leeftijd. Bij de lijfrente wordt ervan uitgegaan dat de eindleeftijd 85 zal zijn. Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen, maar heeft nog geen automatisch invulbare data beschikbaar. Deze functionaliteit wordt later toegevoegd.

Vervolgstappen

 • Update van alle rekentools met de fiscale wijzigingen
 • In de Van IB naar BV-rekentool kan in de toekomst ook het veld Overige Inkomsten Box 1 vooringevuld worden.
 • De Automatisch Invullen-functionaliteit van alle tools in deze release wordt toegevoegd
 • De volgende tools zijn in ontwikkeling:
  • Berekening inkomstenbelasting box 1
  • Berekening inkomstenbelasting box 3
  • Bijtelling zakelijke woning
  • Berekening vennootschapsbelasting
  • Berekening heffings- en invorderingsrente
  • Bijtelling lease auto
  • Lineaire berekening (hypotheek of andere lening)
  • Besparing door schenkingsplan