Nextens release notes 3 oktober: Klantportaal in een nieuw jasje

Nextens Klantportaal

Het Nextens Klantportaal is vernieuwd en heeft een nieuwe indeling, kleurenpalet en dynamische functionaliteiten gekregen.

Met het Klantportaal maakt u direct online contact met uw klant. Het is mogelijk om uw eigen Klantportaal in te richten, waarmee u documenten- en informatie-uitwisseling met uw klant centraal en overzichtelijk houdt. Het contact verloopt hiermee via een persoonlijke en beveiligde omgeving. Daarnaast is alle fiscale correspondentie op één plek te vinden, opgenomen in het dossier van uw klant binnen Nextens en per jaar geordend.

Wat kan Nextens Klantportaal voor u betekenen?

Als u het Nextens Klantportaal gebruikt, krijgt uw klant een persoonlijke inlogpagina op een door u ingericht klantportaal om:

 • aangiften voor verzending te accorderen;
 • een IB-checklist in te vullen die u kunt gebruiken bij het maken van de aangifte IB;
 • documenten aan u aan te bieden voor veilige opslag in Nextens;
 • wijziging in persoonlijke omstandigheden door te geven.

Uw klant krijgt automatisch een mail als u hem via uw klantportaal een verzoek doet en u krijgt een mail als uw klant een document uploadt of een aangifte op uw klantportaal accordeert.

Migratie

Vanaf deze release is het mogelijk om bij migratie vanuit onze desktopprogramma’s ook de aangifte IB 2017, VPB 2017 en Btw-aangiften 2018 mee te nemen. De nieuwe versies van de desktopprogramma’s die hiervoor nodig zijn, worden op korte termijn gepubliceerd.

Overige verbeteringen:

IB2017:

 • De onterechte melding m.b.t. het invullen van “Jaar verkoop” op het scherm Bijleenregeling, onderhoud en verbouwen is weggehaald.
 • Aanschafkosten en Restwaarde werden ten onrechte niet geprint op het jaarstukken rapport. Dit is hersteld.

IB2016:

 • In een aantal gevallen werden de specificaties “Rente en kosten van eigenwoningschuld” niet juist weergegeven in de rapportage. Dit is hersteld.

 Klanten mailen:

 • De mailfunctie op de Aangiftelijst en de Klantenlijst werkte in sommige gevallen niet. Dit is hersteld.

Uitstel:

 • Het veranderen van “Uitstel tot” datum in verband met een aanwijspost resulteerde erin dat deze post niet werd meegerekend in het Inleverschema. Dit is aangepast en hersteld.
 • Het inleverschema hield geen rekening met de status “ingekort”. Dit is aangepast en hersteld.

Belastingkantoren:

 • De lijst met de belastingkantoren op de klantkaart is bijgewerkt met de nieuwste lijst van de Belastingdienst.