Nextens release notes 4 juni: VIA-import uitgebreid

Deze release van Nextens staat in het teken van de VIA-import. Daarnaast is de zoekfunctionaliteit in Nextens is uitgebreid met FiscaalTotaal en zijn er technische verbeteringen doorgevoerd voor wat betreft het inloggen en uitloggen. 

Klik hieronder gelijk door naar een onderwerp:

VIA Import
Integrated Search
Technische verbeteringen inloggen en uitloggen
Overige verbeteringen

VIA import 

In deze release van Nextens voegen we allerlei handige en veelgevraagde extra’s toe aan de bestaande import van de Vooraf ingevulde aangiftegegevens (VIA). 

Wat is nieuw?

1. U kunt voortaan per specificatie kiezen óf u wilt importeren 
Vanaf nu kunt u per VIA-specificatie aangeven of deze moet worden geïmporteerd. Op deze wijze heeft u vooraf controle over wat geïmporteerd wordt, in plaats van achteraf. U hoeft dus minder te corrigeren.

2. U kunt voortaan bij bepaalde specificaties kiezen wáár deze terechtkomen  
De Belastingdienst stuurt bij de VIA-specificaties een voorkwalificatie mee. Bijvoorbeeld dat een woning het hoofdverblijf is. Daarmee bepalen wij op welk doelscherm de VIA-gegevens moeten worden geïmporteerd. Vanaf nu is het mogelijk om bij de rubrieken van de VIA ook een ander doelscherm te kiezen. Bijvoorbeeld dat de woning in Box 3 thuishoort. U regelt dit eenvoudig met het selecteren van het juiste doelscherm. Dit voorkomt handmatige aanpassingen achteraf.

3. U wordt geholpen met slimme ontdubbel-functies
Het kan voorkomen dat een VIA-specificatie in het VIA-bestand van zowel de aangever als de partner voorkomt. Bij gezamenlijke posten is zo’n specificatie vaak maar één keer van belang. Als dezelfde post al is toegevoegd bij de aangever, zetten we de importeerkeus bij de partner dan automatisch op Nee.  

Natuurlijk kunt u die keus ook aanpassen. Als u de aangifte van vorig jaar heeft geconverteerd, staan veel omschrijvingen al klaar in de aangifte. Onze nieuwe slimme ontdubbelaar toont deze gegevens al in de doelschermen bij importeren van de VIA. Nextens herkent “dezelfde” regels en zal de uit de VIA-afkomstige bedragen in de juiste velden plaatsen. 

Als u alle keuzes heeft gemaakt (of de keuzes van Nextens niet hoeft aan te passen) importeert u de VIA met één druk op de knop. Natuurlijk hebben we in de aangifte nog dezelfde markeringen als voorheen, zodat u kunt zien op welke schermen gegevens uit de VIA zijn geïmporteerd en op welke schermen gegevens door conversie vanuit vorig jaar staan. 

Integrated search 

De zoekfunctionaliteit in Nextens is uitgebreid met FiscaalTotaal. U bent gewend te zoeken op klantnaam, klantnummer of BSN, maar nu kunt u ook op fiscale termen zoeken.

Binnen aangifteprogramma's van Nextens is de zoekfunctionaliteit hetzelfde gebleven, waardoor u nog steeds op scherm, pagina en onderwerp kunt zoeken.

Technische verbetering inloggen en uitloggen

Vanaf deze release heeft Nextens een upgrade gekregen voor het inloggen en uitloggen. Hierdoor kunnen we FiscaalTotaal beter integreren in Nextens. Daarnaast zal Nextens in de toekomst ook beter kunnen aansluiten op andere authenticatiesystemen.

Overige verbeteringen

Inkomstenbelasting 2018

 • Extra mogelijkheden voor aangiften met aanmerkelijk belang
  Eerder brachten we verbeteringen aan bij de administratie van de verliesverrekening, in deze release treft u op een aantal plaatsen extra invulvelden aan om de situatie van de aanmerkelijk belanghouder beter in kaart te brengen. Denk aan meer gegevens bij de aandelen (soort, herkomst, verkrijgingsprijs enz.), bij inkomsten (ter beschikking stelling) en schulden. Dit alles voor een betere administratie en rapportage. Fiscaal zijn hier geen wijzigingen aangebracht.
 • Belastingrente en optimalisatie
  Bij het optimaliseren van de verdelingen bij fiscale jaarpartners bieden we nu de mogelijkheid om rekening te houden met eventuele te betalen belastingrente, zodat extreme en ongewenste verdelingen worden vermeden.
 • C-biljet met huwelijkspartner zonder BSN
  Deze situatie moest worden opgelost door geen partner te kiezen (de partner speelt in veel gevallen fiscaal ook geen rol). Na deze release kunt u de partner wel invoeren, zodat ook gemakkelijker geswitcht kan worden als de partner kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. De situatie dat iemand met een P-biljet een partner in het buitenland heeft, die niet kwalificerend is, moet nog steeds als ongehuwd worden ingevuld. Het verzendmodel van de Belastingdienst ondersteunt deze variant niet.
 • Rapportage
  Rente en kosten van de eigenwoningschuld werden niet compleet geprint. Daarnaast werd bij een tekstuele aanpassing bij de box 3-berekening, schijf 1 geprint i.p.v. schijf 3. Dit is aangepast. De weergave van schijngedrukte tekst wordt nu beter uitgelijnd in de kop- en voettekst.
 • Bij de specificatieschermen kon er bij bepaalde invoer een foutmelding optreden, dit is verholpen.

IBVA2019

 • Vanaf deze release worden in IBVA2019 gevuld-icoontjes en conversie-icoontjes getoond. Zo kunt u zien naar welke schermen geconverteerde data is weggeschreven en op welke schermen u data heeft ingevoerd.

ICP 2019

 • Het sorteren van de kolom met de verificatie resultaten is verbeterd.

FiscaalTotaal

 • De linkjes naar FiscaalTotaal in het helpcenter waren in sommige gevallen niet beschikbaar of geblokkeerd. Dit is hersteld.

Support

 • Vanuit verschillende fiscale programma’s werkte het linkje naar de supportpagina van Nextens niet. Dit is hersteld.
 • In sommige gevallen was het niet mogelijk om het Nextens Helpcenter te openen in een nieuw venster. Dit is hersteld.
Share this post