Nextens release notes 7 april: onderhoud en functionele verbeteringen

Deze release staat in het teken van een onderhoudsrelease waarin kleine functionele verbeteringen zijn toegevoegd en bugs zijn verholpen.   

Verzendinformatie-status uitgebreid 

Bij een aantal producten hebben we de technische status bij het aanmaken van verzendbestanden verduidelijkt. Indien verzendinformatie werd aangemaakt en met name als er een foutmelding optrad, was niet altijd duidelijk wat u moest doenEen eventuele foutmelding tonen we nu op het scherm Algemeen. Ook is er nu meer onderscheid tussen de huidige verzendstatus en eventuele eerdere situaties. Deze functionaliteit is nu onder andere beschikbaar in Vpb 2017/2018 en Btw 2019.  

Overige verbeteringen en toevoegen: 

 • De actie uitstelaanvragen voor alle klanten vereist dat er ook klanten klaarstaan in de uitstelregeling. Als dat niet het geval was, werd een onduidelijke foutmelding getoond. Die melding is verbeterd. U moet eerst klanten toevoegen aan de uitstelregelingslijst vóórdat u voor alle klanten uitstel aanvraagt. 
 • Als een kantoor meerdere beconnummers heeft, werd alleen het kantoorbecon-nummer meegenomen bij het toevoegen van klanten aan Uitstel. Dit is aangepast.  
 • Bij de weergave van de samenvatting van SBA is de telling verduidelijkt. 
 • Bij IB 2018 is een onterechte melding met revisierente aangepast. 
 • Bij de nieuwe overzichtsschermen in IB 2018 werd er niet juist op datum gesorteerd, dit is verholpen. 
 • In een bepaalde situatie kon de voorlopige aangifte IB 2019 niet geopend worden, dit is verholpen. 
 • De conversie van IB 2017 naar 2018 faalde bij ingevulde aftrek voor Rijksmonumenten, dit is verholpen. 
 • Bij IB 2018 zijn verschillende printbugs verholpen, zoals de afdruk van percentages op het juiste aantal decimalen, nulbedragen en de eigenwoningschuld bij anderen (niet hypotheekverstrekker).  
 • Bij ICP 2019 kon een aangifte niet geopend worden bij onjuist ingevoerde landcodes, dit is verholpen.  
 • In de rapportage van ICP 2019 werd ten onrechte een correctie afgedrukt, dit is verholpen. 
 • In de Engelse print BTW 2019 was de weergave 6% in plaats van 9%. 
 • Bij conversie van Vpb 2016 naar 2017 trad bij reserves een error op, dit is verholpen. 
 • Bij conversie van Vpb 2017 naar 2018 bij een fiscale eenheid trad bij, vanuit onze desktop gemigreerde, aangiften een error op. Dit is verholpen. 
 • Bij Vpb werd in een overzichtsscherm bij winstreserves het commerciële in plaats van het fiscale cijfer getoond. Dit is hersteld. De berekening ging wel uit van het fiscale cijfer.  
 • Bij KvK 2018 klasse klein en een gevulde herwaarderingsreserve trad er een fout op bij het maken van het verzendbericht, dit is hersteld. 
 • Bij Vpb werd bij gebruik van Html-sjablonen de ingestelde marge van de aanbiedingsbrief niet gebruikt. Dit is verholpen.