Productverbeteringen juni 2020

We zijn continu bezig met het verbeteren van de software. Aanvullend op de juni release hebben we daarom ook wat andere productverbeteringen doorgevoerd, waardoor u optimaal gebruik kunt blijven maken van Nextens:

  • De zoekbalk binnen de aangiften kan weer worden gebruikt.
  • Er is een aanpassing in het klantportaal gedaan, waardoor alleen de meest recente aangeboden aangifte blijft staan. De voorgaande klaargezette aangiften komen hierdoor te vervallen.
  • IB 2019: het conversie icoontje ‘ruimteberekening lijfrente’ (0601.00) wordt bij niets invullen niet meer getoond.
  • IB 2019 VIA: banknamen worden weer overgenomen vanuit de VIA.
  • De ‘radio button’ die zorgdraagt voor het afdrukken van jaarruimte staat niet meer standaard op ‘ja’.
  • De mogelijkheid om een boekjaar van één dag in te dienen binnen een voorlopige aangifte VPB 2020.