Release notes 10 december 2019: Vpb Va 2020

Deze release van Nextens staat in het teken van de jaarversie voor de voorlopige aangifte vennootschapsbelasting 2020 en andere verbeteringen.

Voorlopige aangifte Vennootschapsbelasting 2020 

Vanaf deze release kunt u VA/VT-biljetten 2020 (vennootschapsbelasting) invullen en afdrukken. Het verzenden hiervan is vanaf 1 januari 2020 mogelijk. 

Overige verbeteringen 

Printen 

  • In de Chrome-browser werkte de printknop sinds versie Chrome 77 niet meer. In deze Nextens release is de knop hernoemd naar Voorbeeld en via het voorbeeld is het nu mogelijk te printen.  

Serviceberichten  

  • De serviceberichten 2020 werden niet juist verwerkt, dit is verholpen. 

Klantkaart 

  • In de klantkaart is het nu mogelijk voor personen de datum van overlijden in te vullen. Vanaf IB 2019 zal deze datum vanuit de klantkaart worden overgenomen. 
  • In de klantkaart ondernemingen is het mogelijk om het btw-identificatienummer toe te voegen. Dit nummer moet de ondernemer gebruiken in het contact met klanten, leveranciers en bij internationale handel. Voor contact met de Belastingdienst, zoals het verzenden van aangiften BTW en opgaven ICP moet de ondernemer zijn bestaande omzetbelastingnummer blijven gebruiken. In Nextens hoeft u dus niets te veranderen, maar voor uw eigen administratie kunt u het nieuwe nummer wel invoeren. Lees hier meer >> 

Inkomstenbelasting 

  • In de vermogensvergelijkingsrapportage werd de aftrekbare eigenwoningschuld bij anderen niet meegenomen, dit is aangepast.  
  • Bij het gebruik van ondertekening in IB 2018 ontstond een foutmelding als er geen datum was ingevuld. Dit is verholpen. 
  • Bij de rapportage ingevulde gegevens worden de te verrekenen verliezen box 2 nu wel afgedrukt.  
  • In een klein aantal gevallen werd de aangifte IB 2018 niet geconverteerd naar de voorlopige aangifte IB 2019. Dit is verholpen.  
  • Bij de voorlopige aangifte IB 2020 werd bij een samenwonend stel voor een heel jaar het box 3-gedeelte van de partner niet getoond. Dit is hersteld.  

Suppletie 

  • In de rapportage van de suppletie 2019 werd de postcode, plaats niet juist afgedrukt. Dit is verholpen.  
Share this post