THEMA

3X BENCHMARKING IN ACCOUNTANCY EN BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN VOOR 2019

Learnings uit Rapport Benchmarking Accountancy: Salaris- en kantoorontwikkelingen 2018-2019

Wat zijn de 3 belangrijkste ontwikkelingen voor het nieuwe jaar? Welke salarissen worden betaald in de accountancy en hoe ver zijn andere kantoren met automatiseren? Je hoort al tijden dat er minder repetitief werk te doen zal zijn en dat we ons zullen moeten gaan richten op advies. Hoe ver zijn kantoren hiermee? En gebruiken ze nieuwe verdienmodellen?

Het Rapport Benchmarking van eind 2018

Het Rapport Benchmarking Accountancy van ABN AMRO en Full Finance van eind 2018 is het resultaat van een onderzoek naar de ontwikkelingen in de accountancy voor 2019. Het rapport bespreekt eerst enkele algemene inzichten en visies, en gaat vervolgens in op de uitkomsten van het benchmarkonderzoek onder administratie-, accountants- en belastingadvieskantoren.

Infographic benchmarking accoutancy

Deze infographic laat een aantal opvallende vergelijkingen uit het rapport zien op de gebieden personeel, verdienmodel en automatisering, tussen (vooral) kleinere en grotere kantoren.
[klik op de afbeelding voor een pdf-versie]

Benchmarking accountancy 2019. Personeel, verdienmodel, automatisering
Wilt u inspiratie voor uw business, zoals tips voor klantbehoud of dataveiligheid?

Bekijk onze themapagina Toekomst van het vak >>


Strategie: wat zijn de speerpunten en ontwikkelingen?

“Het repetitieve geestdodende werk zal verdwijnen”, schrijft Han Mesters, sector banker Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO. De accountant zal niet weggeautomatiseerd worden volgens hem: “maar zijn taken zullen veranderen”.

Uiteindelijk draait het om de mens: samenspel tussen technologie en werk.

De respondenten zijn gevraagd naar wat zij zelf zien als de belangrijkste ontwikkelingen in het vak.

Belangrijkste ontwikkelingen:

  1. Automatisering inclusief robotiseringen en digitalisering
  2. De krapte op de arbeidsmarkt
  3. Kantooreigenaren denken dat er meer behoefte komt aan advies: vooral vanwege automatisering van commoditywerkzaamheden.

Ook zijn ze gevraagd naar hun speerpunten voor 2019.

Belangrijkste speerpunten:

  1. Efficienter en effectiever werken
  2. Automatisering
  3. Klanten werven/behouden

Personeel

Het rapport benadrukt steeds dat er een krappe arbeidsmarkt is voor hoger geschoold personeel bij accountantskantoren. Vooral bij grote kantoren zal dit een probleem blijven.

Bij het aantrekken van personeel is het belangrijk om te weten dat nieuw personeel meer eist dan dat ze bij vorige werkgever. Ook valt op dat de drijfveren voor werk zullen meer verschuiven naar erkenning en zingeving. De krapte op de arbeidsmarkt werd onder de respondenten als een van de belangrijkste ontwikkelingen gezien, na automatisering die op een hoge eerste plaats komt.

De interessante benchmarks in de infographic laten de verschillen in uurtarieven en salarissen tussen de kleinere en grotere accountantskantoren zien. Vooral de uurtarieven laten tussen die groepen behoorlijke verschillen zien: voor een RA (samenstelpraktijk) bijvoorbeeld is dat €140 tegenover €182.

Verdienmodel

De noodzaak tot optuigen van advieswerkzaamheden blijft een belangrijk onderwerp voor kantoren, zo volgt uit het rapport. Kantooreigenaren (respondenten) denken dat er meer behoefte zal komen aan advies, vooral vanwege automatisering van de commoditywerkzaamheden.

Uit de infographic komt naar voren dat nog niet zo’n groot percentage kantoren hun verdienmodel hebben veranderd in de zin dat er met vaste abonnementen wordt gewerkt. De trend is juist om dit wel steeds meer te gaan doen.

Verder valt op dat er nog relatief weinig productiewaarde zit in ‘advies’.

Automatisering

Automatisering en dan vooral robotisering en digitalisering wordt gezien als één van de belangrijkste ontwikkelingen voor het nieuwe jaar.

'Niet of nauwelijks' in de cloud....

Het valt op dat geen enkel kantoor met meer dan 20 medewerkers zijn ict ‘niet of nauwelijks’ in de cloud heeft, terwijl dat bij administratie- en kleinere accountantskantoren toch nog een kleine 10% is.

Wat betreft de diverse processen die geautomatiseerd zijn, zijn er belangrijke verschillen tussen administratiekantoren en (alle) accountantskantoren. Accountantskantoren hebben echt opvallend meer geautomatiseerd: van de accountantskantoren heeft 70% de bankafschriften geautomatiseerd tegenover 44% bij administratiekantoren.

Wilt u alle details nalezen? Bekijk het Rapport Benchmark Accountancy - Salaris- en kantoorontwikkelingen 2018-2019

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post