THEMA

NEXTENS COMBINEERT HET GEBRUIK VAN DATA ANALYTICS MET FISCAAL INHOUDELIJKE KENNIS

Nextens gaat het aangifteproces steeds efficiënter inrichten zodat accountants en belastingadviseurs daar minder tijd aan kwijt zijn. De tijd die ze besparen, kunnen ze benutten voor het geven van advies. ‘Wij willen met onze software de advieskansen identificeren, waardoor de accountant meerwaarde creëert voor zijn klant’, aldus Tamara de Jong, uitgever van Nextens.

Accountant als sparringpartner

Iedereen is het er inmiddels wel over eens dat het werkveld van de belastingadviseur en accountant steeds verder digitaliseert. Het zwaartepunt voor een accountant komt steeds meer te liggen bij het identificeren van advieskansen. ‘Voor hen ligt daar meer omzetpotentieel’, zegt De Jong. ‘Wij focussen ons op een beter gebruik van de data die in Nextens zit zodat we de accountant van meer informatie kunnen voorzien en advieskansen kunnen aandragen. Veel advieskansen worden nu nog niet gesignaleerd. Dat komt onder andere doordat een ondernemer niet alles aan zijn accountant vertelt. Een ondernemer is bezig met zijn onderneming en bezig met pionieren. Hij staat niet altijd stil bij de fiscale gevolgen van wat hij doet.’ Een accountant zal daarom veel meer een sparringspartner worden van een ondernemer. Om de accountant hierbij te ondersteunen breidt Nextens de mogelijkheden met data analytics steeds verder uit. ‘Het analyseren van de data helpt inzicht te geven en daarmee kan de accountant pro actief naar zijn klant.’

Mogelijkheden data analytics

Data analytics bestaat uit vier treden: wat gebeurde er, waarom gebeurde het, wat zal er gaan gebeuren en waarom zal het gaan gebeuren. ‘Met de ontwikkeling van Nextens zitten we nu in de eerste fase: het visualiseren van de data’, zegt De Jong. ‘Maar uiteindelijk ontwikkelen we door naar de vierde fase: waarom zal het gaan gebeuren.’ Vanuit de kennisbank FiscaalTotaal zijn we altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. We streven er naar om steeds snel nieuwe analyses en zoekmogelijkheden toe te voegen zodat een accountant van te voren kan inspelen op deze wijzigingen. De software kan de accountant ook ondersteunen met het inzichtelijk maken van bepaalde trends bij zijn klanten. ‘Stel: iemand nadert zijn pensioen en wil nadenken over zijn bedrijfsoverdracht’, geeft De Jong als voorbeeld, ‘dan wil hij natuurlijk weten of hij genoeg vermogen heeft om van te leven en hoe veel dat is. Door data analytics kan de data van de aangiften van verschillende jaren in kaart worden gebracht en kan er een trend uit worden opgemaakt. Dat geeft meer inzicht dan alleen een aangifteformulier. Doordat Nextens deze trends en ontwikkelingen inzichtelijk maakt, helpt de software een accountant om meerwaarde te creëren voor zijn klant.’

Benchmarking

In de eerste fase wordt door middel van dashboards deze data inzichtelijk gemaakt op het niveau van de klant van de accountant. Nextens ontwikkelt door naar het niveau dat de data gebruikt kan worden voor benchmarking. Daarmee wordt inzichtelijk hoe de klant van de accountant presteert binnen zijn segment. ‘Een winstmarge van 5% klinkt mooi, maar wat zegt dat nu eigenlijk?’, zegt De Jong. ‘Als je die 5% kunt vergelijken met de rest van de markt, dan krijgt dat cijfer een betekenis. Die duiding kan een accountant geven door de signalen die hij ontvangt uit de software.’ De cijfers van de markt waarmee vergeleken wordt, zijn de publieke cijfers en data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Meerwaarde door koppeling fiscale content

Wat de accountant ook helpt bij het duiden, is het snel beschikbaar hebben van fiscale content naast de aangifte. ‘We hebben vorig jaar onze software geïntegreerd met de inhoudelijke kennisbank FiscaalTotaal’, zegt De Jong. Deze koppeling biedt de mogelijkheid om vanuit de software direct door te klikken naar relevante informatie uit de kennisbank van FiscaalTotaal. ‘Met deze koppeling onderscheiden we ons in de markt.’ De koppeling werkt natuurlijk ook andersom: in de kennisbank zit ook een knop om vanuit het onderwerp direct klanten te selecteren voor wie het onderwerp van toepassing is.

Wat betreft de ontwikkelingen van de aangiften zelf, is Nextens momenteel bezig om het aangifteproces vooraf en achteraf nog verder te automatiseren. Daarnaast komt er meer kwaliteitscontrole op de aangifte en zal het dashboard met data analytics verder uitgebreid worden.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post