Verwerkersovereenkomst

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming

Reed Business Information leeft de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) na. RBI fungeert als gegevensverwerker voor klanten die gegevensverantwoordelijk zijn. Wij faciliteren onze klanten om aan de AVG compliant te zijn met betrekking tot hun gegevens.
RBI stelt voor haar producten en diensten een AVG verwerkersovereenkomst ter beschikking. Met het ondertekenen van dit document ondersteunt RBI haar klanten bij het voldoen aan hun verplichtingen volgens de AVG.

 

Reed Business Information AVG Addendum gegevensverwerking

Wanneer u Nextens gebruikt verzoeken wij u om het addendum te printen, ondertekenen en terug te sturen onder vermelding van uw klantnummer (deze kunt u terugvinden op uw factuur) naar: dataprotection@reedbusiness.com

Veelgestelde vragen

De Algemene Verordening Persoonsgegevens is de nieuwe privacy wetgeving die op 25 mei 2018 van toepassing is en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt. Deze wet is erop gericht om EU burgers te beschermen tegen misbruiken van persoonsgegevens. Een aantal belangrijke punten van deze nieuwe wet zijn:

  • De reden waarom u gegevens van uw klanten vastlegt moet helder zijn
  • Er moet een wettelijke grondslag zijn , bijvoorbeeld toestemming van klanten   op basis waarvan welke deze gegevens worden verwerkt
  • U mag alleen gegevens vastleggen en bewaren die u echt nodig heeft
  • Klanten hebben het recht om gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen
  • De informatiebeveiliging moet up-to-date zijn en blijven
  • Wanneer externe partijen persoonsgegevens verwerken waar u verantwoordelijk voor bent, dan moet dat worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) bent u verplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten met organisaties of bedrijven die voor u persoonsgegevens verwerken. Omdat wij op basis van de overeenkomst die wij met u hebben voor Nextens ook gegevens namens u verwerken, dient u met Reed Business een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Om u hierin goed te ondersteunen, hebben wij vanuit RELX een standaard verwerkersovereenkomst opgesteld, die wij in Nextens beschikbaar stellen.

Per 25 mei 2018 is  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Volgens deze AVG bent u onder meer verplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten met partijen die persoonsgegevens  verwerken van welke gegevens u verwerkingsverantwoordelijke bent. Reed Business B.V. waarvan Nextens onderdeel uitmaakt, verwerkt op basis van de met u gesloten overeenkomst ook gegevens namens u. U bent  dus ook verplicht een verwerkersovereenkomst met ons af te sluiten.

Om u hierin goed te ondersteunen, is er vanuit RELX, waarvan Reed Business een bedrijfsonderdeel is, een standaard verwerkersovereenkomst opgesteld. De Nederlandstalige versie kunt u vinden in de footer van www.nextens.nl.

Er is vanuit RELX, waarvan Reed Business een bedrijfsonderdeel is, een standaard verwerkersovereenkomst opgesteld. De Nederlandstalige versie kunt u vinden in de footer van www.nextens.nl. Om voor een grote groep klanten het afsluiten van deze overeenkomst goed te kunnen administreren en beheren, verzoeken we u vriendelijk de standaard verwerkersovereenkomst van Nextens te gebruiken.

De vereisten van de AVG ten aanzien van  de gegevens die binnen Nextens namens u worden verwerkt, zijn geborgen met behulp van de verwerkersovereenkomst die wij aan u beschikbaar stellen.

Voor overige consequenties van deze wet voor uw praktijk, verwijzen we u graag naar de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. En informeert u via haar website over de AVG.

Nextens draait op het Azure-platform van Microsoft in Nederland. Alle gegevens worden versleuteld op dit platform opgeslagen. Het platform voldoet aan alle veiligheidskeurmerken en verzekert u van een veilige opslag van uw klantgegevens. Nextens heeft een veiligheids certificering ontvangen door het ICT Institute. Informatie over deze certificering kunt u hier vinden. En het register waarin Reed Business Information is opgenomen ten aanzien van Nextens en XpertHR treft u hier.

De inhoud van beide documenten is gelijk, ongeacht de taal waarin deze is opgesteld. Vragen over de verwerkersovereenkomst kunnen gesteld worden via service@reedbusiness.com. Hier kunt u de Engelstalige versie terugvinden.

Voor overige consequenties van deze wet voor uw praktijk, verwijzen we u graag naar de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. En informeert u via haar website over de AVG.

Iedere vestiging met een eigen relatienummer dient een verwerkersovereenkomst met RBI aan te gaan.

Mocht u nog vragen hebben die niet in het bovenstaande overzicht staan, dan kunt u contact opnemen met service@reedbusiness.com.

Adela KuzeljVerwerkersovereenkomst