VIA machtiging aanvragen

Instructievideo

VIA machtiging aanvragen

In deze instructievideo laten wij u zien hoe u de VIA machtiging kunt aanvragen, waarmee u de vooraf ingevulde aangifte vanuit Belastingdienst in Nextens kunt ophalen.

 

Martijn HuismanVIA machtiging aanvragen