Webinar Fiscale Eenheid

Terugkijken

Kijk hier het webinar terug van 29 mei 2018

Het HvJEU heeft het Nederlands fiscale eenheidsregime in strijd geacht met het EU-recht. Dit heeft grote gevolgen voor de Nederlandse fiscale eenheid. Anticiperend hierop heeft de staatssecretaris van Financiën spoedmaatregelen afgekondigd om de budgettaire gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dat raakt de fiscale eenheid in het MKB. Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat bij een fiscale eenheid de anti-winstdrainage-maatregel (art. 10a Wet VPB 1969) eerder van toepassing is. Kortom het fiscale eenheidsregime is aan verandering onderhevig en wij willen u over de laatste stand van zaken informeren met een blik naar de toekomst.

Loran GailliaertWebinar terugkijken Fiscale Eenheid