THEMA

5 MANIEREN OM MOEITELOOS UW PROFESSIONELE CONCLUSIES TE ONDERBOUWEN EN UW KLANT VERDER TE BEGELEIDEN

Het gebruik van de nieuwe Dashboards van Nextens

Voor u als adviseur is een belangrijk onderdeel van uw service richting de klant om uw werk en uw professionele conclusies en prognoses te bespreken tijdens het klantgesprek.

  • Zou het niet fijn zijn als er hierin ondersteuning zou zijn, zodat u minder tijd kwijt bent met de voorbereiding en de uitvoering van die klantgesprekken?
  • En zou het ook niet aanzienlijke meerwaarde hebben als u bij dat gesprek niet alleen cijfers hoeft op te dreunen, maar u uw klant visueel kunt laten zien hoe uw conclusies en prognoses eruit zien?
  • Als u makkelijker het overzicht zou kunnen overbrengen aan de klant?
  • En als u met één klik op de knop de trend kunt laten zien en vervolgens makkelijker uw advies kunt geven?

Het resultaat hiervan zou niet alleen een blijere klant zijn, maar ook heeft u daarmee meer te bieden in het gesprek met de klant aan tafel.

Met precies deze wensen in gedachte heeft Nextens de nieuwe Dashboards ontwikkeld.

Wilt u meteen concreet effect van de Dashboards? Gebruik dan deze 5 manieren om moeiteloos uw professionele conclusies te onderbouwen en uw klant verder te begeleiden.

1. Geef de klant visueel inzicht in de belastingdruk

Misschien herkent u ook dat er soms wat geklaagd kan worden over een (te) hoge belastingdruk. De grafiek “Overzicht belastingdruk” in het Dashboard Overzicht is een mooi middel om aan de klant te laten zien hoe de belastingdruk nu echt is.

Ga naar het Dashboard Overzicht, door eerst vanuit de klantenlijst een klant te selecteren en op de klantenkaart aan de linkerkant onder “Dashboards” “Overzicht” aan te klikken. Hier ziet u een dwarsdoorsnede van de fiscale situatie van uw klant.

In een grafiek met duidelijke kleuren ziet u het belastbare inkomen ten opzichte van de verschuldigde belasting. Omdat mensen nu eenmaal visueel  zijn ingesteld, kunnen de grafieken uw professionele mening mooi ondersteunen en verduidelijken naar uw klant. U en uw klant zien direct of die belastingdruk bij deze klant inderdaad zo hoog is en hoeveel van het belastbaar inkomen nu echt opgaat aan de inkomstenbelasting.

Naast de belastingdruk zijn ook de verdeling ervan over de boxen en de definitieve ten opzichte van de voorlopige aanslag visueel inzichtelijk gemaakt. Samen met de klant ziet u of er in de afgelopen 3 jaar veel is veranderd. Bovendien kunt u met dit overzicht zien of middeling handig is.

2.  Laat zien wat het effect is van aftrekposten van fiscale partners op het inkomen

In het Dashboard Box 1 wordt het inkomen over de jaren gesplitst naar de verschillende inkomenssoorten. Het inkomen wordt ook afgezet tegen de aftrekposten. Bovendien krijgt u per fiscale partner de aftrekposten in beeld, gegroepeerd naar inkomsten eigen woning, uitgaven inkomensvoorziening, persoonsgebonden aftrek en verrekenbare verliezen. Ook hier biedt het dashboard overzicht over de jaren heen, zodat u onder meer ook prognoses kunt maken richting de toekomst. Zo heeft u in één keer zicht op de ontwikkeling van het inkomen.

3. Stel een schenkingsplan op dat past bij het flexibele vermogen van de klant

In het Dashboard over Box 3 ziet u in duidelijk blauw weergegeven over welk deel van het vermogen belasting wordt geheven. Maar nog praktischer: het vermogen is verdeeld in vast en flexibel vermogen, dus het vermogen dat makkelijk in liquiditeiten is om te zetten. Deze wetenschap kunt u inzetten om een gedegen schenkingsplan op te stellen, omdat u er zo rekening mee houdt of het vermogen wel direct toegankelijk is hiervoor. Wellicht is het mogelijk om de kapitaalverzekering te laten vrijvallen.

4. Neem beslissingen over investeringen met visuele ondersteuning

In het Dashboard Ondernemer is direct te zien welke factoren van invloed zijn op de belastbare winst uit onderneming, zoals investeringsaftrekregelingen en ondernemingsaftrek. Uit deze grafieken wordt ook goed duidelijk of de bijtelling auto van de zaak goed wordt gebruikt. Deze neemt vaak natuurlijk een grote hap uit het inkomen. Door de inzichten uit dit dashboard wordt heel visueel duidelijk dat u voor uw cliënt geld kunt besparen door bij een investering een milieu- of energiebewuster alternatief te kiezen.

5. Adviseer goed onderbouwd over de opbouw van de oudedagsvoorziening

Ook staat op dit Dashboard Ondernemer een overzicht van de aftrekbare premies inkomensvoorziening naast elkaar.

Omdat ondernemers niet automatisch een uitkering ontvangen als hun onderneming niet langer hun bron van inkomen is, hebben zij geen vangnet. Hier moeten zij zelf iets voor regelen. Voor de oudedag kan dat door middel van de lijfrente en voor arbeidsongeschiktheid met een AO-verzekering. De premies zijn – zoals u waarschijnlijk ook wel weet - onder voorwaarden aftrekbaar, zodat opbouwen voor de oudedag voor uw klant mogelijk heel belangrijk kan zijn. Is het ook fiscaal aantrekkelijk om op te gaan bouwen? Gebruik dit dashboard om daar in één oogopslag zicht op te krijgen.

Benieuwd geworden naar de Dashboards?

Lees er meer over of probeer het zelf gratis uit! >>
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post