THEMA

NEXTENS KLANTENBIJEENKOMST 2017 NIEUWE STIJL

Nieuwe opzet, nieuwe stijl en een kort inhoudelijk programma. Dat kenmerkte de Nextens klantenbijeenkomst 2017 in Amersfoort, waar ruim honderd klanten op af kwamen. In drie uur tijd werden de aanwezigen bijgepraat over de verschuivende diensten binnen het fiscale werkveld, de ontwikkelingen vanuit de Belastingdienst en de ontwikkelplannen van Nextens.

Verschuivende diensten

‘Wat weten we eigenlijk van de toekomst wat betreft de accountancy, fiscaliteit en administratie?’, vraagt mr. Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken Register Belastingadviseurs, zich af. ‘We weten dat we pas aan het begin van de veranderingen staan. Maar hoe het er precies uit gaat zien, dat weet niemand. We weten alleen dat het vooral heel snel zal gaan, dat heeft het verleden ons wel geleerd.’ Schenk neemt zijn toehoorders mee terug naar de tijd dat er nog gewerkt werd in typkamers en met Wang-computers en floppy’s. ‘En wie werkt er tegenwoordig nog met cd-roms?’ ‘De Belastingdienst’, merkt iemand terecht op. ‘Daar had ik eigenlijk niet eens aan gedacht, maar dat zegt inderdaad wel iets over de Belastingdienst, want voor de rest werkt niemand er meer mee’, zegt Schenk.

Digitalisering

Geheel blanco over de toekomst zijn we natuurlijk niet. De toenemende digitalisering heeft invloed op het werkveld, waardoor het eenvoudige werk zal verdwijnen. ‘Wellicht verdwijnt de aangifte zelfs helemaal’, zegt Schenk. ‘Voor particulieren is die ontwikkeling al gaande. Om uw klanten toch het beste van dienst te kunnen blijven, moet u de techniek bij blijven houden. En dat is heel veel. Uw softwareleveranciers en brancheorganisaties kunnen u helpen.’ Digitalisering brengt ook nieuwe technieken met zich mee. ‘Houd daarom de ontwikkelingen wat betreft blockchain en de virtuele valuta in de gaten. Dit kan fiscaal relevant worden.’

Blijven leren

Naast de digitalisering heeft ook de veranderende wetgeving invloed op het werkproces. ‘U moet meer weten dan u denkt. Ook aanpalende vakgebieden zijn van belang. Denk bijvoorbeeld aan het arbeidsrecht. Het wordt voor uzelf ook gevaarlijker als u niet goed op de hoogte bent van de zaken, de vrijblijvendheid is voorbij. De drempel om naar de rechter te stappen wordt steeds lager en u wordt sneller en eerder aansprakelijk gehouden.’

Schenk vat zijn verhaal samen: ‘De belastingadviseur die niet in staat is de werkzaamheden op een hoog niveau te verrichten, heeft geen enkele toekomst en kan beter opzoek gaan naar een andere functie.’

Terugblik 2017

Daan Fliervoet van het Nextens IT-team begint zijn presentatie met het terugblikken op de presentatie van Sander de Groot, managing director Professional Services Group, tijdens de klantendag vorig jaar. In die presentatie werden de volgende onderwerpen benoemd die we zouden gaan oppakken:

Bijna alles is gerealiseerd en twee onderwerpen zijn nog in uitvoering. Het framework voor printen in docx-formaat staat klaar, maar is nog niet klaar om gereleased te worden. Voor komend jaar zullen we als eerste docx-rapportages gaan maken voor het nieuwe VPB Programma 2017 en daarna voor IB2017. Daarnaast is de uitbreiding van de Radar koppeling aan de Nextens-kant gereed. Radar hoopt het in het eerste kwartaal van 2018 gereed te hebben. Zodra het zo ver is, zijn de statussen van de aangiftes ook zichtbaar in Radar.

Workflow en inhoudelijkheid

‘Verder hebben we ons dit jaar gefocust op zaken rondom de workflow van een aangifte en op de inhoudelijkheid van Nextens’, zegt Fliervoet. ‘Wij zetten ons in om alle kantoren te kunnen bedienen; groot of klein. Maar wij leveren geen maatwerk, dus voor elk onderdeel dat wij bouwen moeten we rekening houden met de wensen en eisen van zowel grote als kleine kantoren. Hierdoor moet de workflow zo gebouwd worden dat functionaliteiten en instellingen makkelijk aan en uit te zetten zijn.’ Ook inhoudelijk heeft Nextens een verbeterslag gemaakt. Denk aan de uitbreiding van de koppeling met de kennisbank FiscaalTotaal, de uitbreiding van de rapportages IB, VPB en de KvK. ‘Daarnaast hebben we onlangs ook nog de automatische vergelijking van de ontvangen SBA’s met de aangifte geoptimaliseerd. We controleren nu ‘s nachts bij het ophalen van de SBA direct of de gegevens overeenkomen met de aangifte die is verstuurd. En tot slot is vanaf dit jaar ook de deponering bij de Kamer van Koophandel beschikbaar voor de fiscale eenheid (micro en klein).’

Technische verbeteringen

Om het aangifteproces heen hebben we ook een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. Denk daarbij aan performanceverbeteringen in de fiscale producten en optimalisatie. Daarnaast hebben we ook en aantal zaken opgepakt die als storend werden ervaren in het aangifteproces: de blokkerende melding in de aangifte, optimalisatie e-mail en het verwijderen van verkeerd aangemaakt aangiftes van btw, ICP of VA’s.

Uitstelregeling 2016

Een groot project binnen Nextens is om als eerste in Nederland gereed te zijn met het ophalen en verwerken van het Service Bericht Uitstel van de Belastingdienst. En dat is ons gelukt! We zijn de eerste fiscale softwareleverancier van Nederland die de SBU’s gereed heeft voor onze klanten. Het ging niet zonder slag of stoot. Zo hadden we in het begin veel last van de status Voorlopig toegewezen. Dit was een technisch probleem aan de kant van de Belastingdienst en is intussen opgelost.

Plannen 2018

‘We willen advisering meer gaan faciliteren door inzet van data analytics’, aldus Fliervoet. Dit maken we mogelijk door het maken van dashboards, de Analyse Tool en de koppeling met FiscaalTotaal.

Dashboards

Daarbij zijn we begonnen met het genereren van inzicht in uw cliënten over meerdere jaren. Op de daarvoor ingerichte dashboards ziet u gelijk hoe uw klant ervoor staat. Dit hebben we eerst gerealiseerd in de IB. Vervolgens zullen we de komende tijd hieraan doorontwikkelen zodat het ook mogelijk is in de VPB, voor de vermogende particulier en de directeur-grootaandeelhouders.

Analyse

Voor goede adviessignalen en -kansen zijn er meer data nodig dan er nu in Nextens zit. Daarom zijn we langzaam bezig om steeds meer gegevens in Nextens te zetten waardoor er een betere analyse uitgevoerd kan worden. Een voorbeeld hiervan de bedrijfsanalyse tab in de IB-jaarstukken. Doordat u deze informatie extra toevoegt, kan Nextens automatisch kerngetallen bereken die iets zeggen over de financiële status van de onderneming. Dit tonen we door middel van dashboards en rapportages in de aangiftes. Daarnaast zijn we nu bezig om deze data ook te benchmarken tegen CBS data zodat u de onderneming ook kan vergelijken ten opzichte van andere ondernemingen in Nederland uit dezelfde branche.

Ontwikkelingen vanuit de Belastingdienst

Aart van den Brink, hoofdredacteur van het Nextens IT-team, geeft een kort overzicht van enkele fiscale wijzigingen. Daarbij  gaat hij vooral in op veranderingen in box 3. In verband met de schijventariefberekening vanaf 2017 én enkele problemen die er waren met de aangiften van buitenlandse belastingplichtigen, is de uitvraag flink op de schop gegaan. Hierdoor verlopen de meeste berekeningen duidelijker en beter. Aan de hand van een aantal voorbeelden van fiscale partners waarvan de een in Nederland woont en de ander een deel van het jaar in het buitenland, maakt hij duidelijk welke problemen daarbij naar voren kunnen komen. Fiscale regelgeving en modellering staan daarbij op gespannen voet met elkaar. ‘Zo is het jaar waarin fiscaal inhoudelijk verder niet veel aan de hand is, voor de makers van Nextens IB toch een zeer druk jaar en dat met name voor situaties die niet zo vaak voorkomen’, concludeert Van den Brink.