| Slimme aangiftesoftware |

WKR in 2021: dit verandert er voor jouw klanten

BELASTINGADVIESWKR in 2021:
dit verandert er voor jouw klanten

In 2020 verruimde de overheid de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) in verband met de coronacrisis. Waar de verruiming eerst aan het einde van 2020 teruggedraaid zou worden, is deze nu ook voor heel 2021 verlengd.