| Slimme aangiftesoftware |

WKR in 2021: dit verandert er voor jouw klanten

BELASTINGADVIESWKR in 2021:
dit verandert er voor jouw klanten

Waar je klanten in 2020 te maken kregen met een verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) in verband met de coronacrisis, wordt dit in 2021 weer teruggedraaid. De twee schijven binnen de vrije ruimte die in 2020 zijn ingevoerd, blijven dit jaar wel bestaan.