Liselot Puiman

Looptijd 30%-regeling verkort naar vijf jaar

In het Belastingplan 2019 is aangekondigd dat de maximale looptijd van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 inderdaad wordt verkort van 8 naar 5 jaar. De verkorte looptijd zal per 1 januari 2019 gaan gelden voor zowel nieuwe als bestaande ge...

In 5 stappen naar een nieuwe bedrijfsstrategie voor accountants- en belastingadvieskantoren

Afgelopen zomer is het boek De Winstadviseur verschenen. Het geeft een bruikbaar traject voor accountants- en belastingadvieskantoren die mee (willen) veranderen met de doorlopende digitalisering in het vakgebied en zoeken naar een nieuwe bedrijfsstr...

2 stappen en 5 methodes voor het bepalen van de prijs at arm’s length

Sinds 2002 is het arm´s length-beginsel (vaststelling van de zakelijke prijs) gecodificeerd via artikel 8b Wet Vpb. De vaststelling van een zakelijke prijs is van groot belang omdat bij een onzakelijke prijsstelling een winstcorrectie volgt. Startp...

Blockchain: de kansen en bedreigingen voor het fiscale werkveld

Wat is blockchain en wat voor invloed heeft het op de werkzaamheden van fiscalisten, belastingadviseurs en accountants? Gaat het ons leven veranderen of is het te traag en ongeschikt voor de massamarkt? Nextens spreekt hierover met Martin de Bie. Hij...

4 vragen over Brexit en de fiscale gevolgen voor concernbetalingen

Een Brexit kan grote gevolgen hebben voor veel ondernemingen in het VK en in Nederland. Ook voor het MKB. Het VK is immers een belangrijke handelspartner voor Nederland. Die gevolgen kunnen liggen op het vlak van de directe belastingen, zoals de Nede...

Investeringsaftrek toepassen: 2 vragen (infographic)

Investeringsaftrek toepassen: een visueel inzicht. Veel fiscale professionals zijn op zoek naar de exacte voorwaarden om investeringsaftrek toe te passen. Wanneer kan uw cliënt nu een gedane investering in mindering brengen op de gemaakte winst? Dan...

Oninbare vordering en dan ook nog eens de btw(-wijzigingen)!

Vrijwel elke ondernemer heeft ermee te maken: oninbare debiteuren! Alsof dat niet vervelend genoeg is moet ook nog eens de btw worden afgedragen (terwijl deze niet is ontvangen). Als de factuur onbetaald blijft mag deze afgedragen btw op een gegeven ...

2 belangrijke ontwikkelingen bezwaar en beroep – de stand van zaken

Er zijn 2 belangrijke ontwikkelingen in het formele belastingrecht: de digitalisering van de rechtspraak en de vereenvoudiging van communicatie met de belastingdienst. Hoe staat het inmiddels met deze ontwikkelingen?

Webinar Prinsjesdag 2018

Dit jaar is het eerste echte jaar dat de regering de afspraken uit het regeerakkoord kan gaan inpassen. De verwachtingen zijn daarom voor dit jaar hooggespannen. Samen met twee deskundigen* verkent Nextens woensdag 19 september om 12.00 uur de belast...

Conserverende aanslag bij emigratie – het juiste stappenplan

Als een natuurlijk persoon naar het buitenland emigreert, legt de fiscus over verschillende inkomstenbestanddelen een conserverende aanslag op. Dit om bestaande fiscale claims te behouden. Dit stappenplan helpt u bij de advisering van uw klanten over...