THEMA

AUTO

Op deze pagina staan al onze berichten over auto's.

De fiscale bijzonderheden met betrekking tot auto’s

In dit thema vindt uw alles terug over auto’s. Wij hebben hier alle content verzameld over bijvooorbeeld de auto van de zaak, de vergelijking met aanschaf in privé en over bedrijfsauto’s.

Het gaat over berichten als nieuws, achtergrondartikelen, webinars en praktische checklists.

Tijd is rijp voor hervorming van autobelastingen

De autobelastingen moeten anders worden ingericht. De grenzen van het huidige systeem zijn bereikt. De autobranche vreest nieuwe belastingen nu de Door de opkomst van de elektrische auto vallen traditionele inkomsten weg. Nieuwe auto's zijn haast onb...

Rekenkamer vraagt om herziening fiscale voordelen elektrische auto

De Algemene Rekenkamer is geen voorstander van een voortzetting van de huidige fiscale stimulering van elektrische auto’s. Dat laten onafhankelijke onderzoekers van de Rijksoverheid weten.

Oversubsidiëring van elektrische auto’s

Soms zijn de wegen van ’s lands beleidsmakers ondoorgrondelijk. In al hun wijsheid en in weerwil van de CO2 reductie, hebben zij besloten de fiscale aantrekkelijkheid van elektrische auto’s af te bouwen. Het kabinet wil ‘oversubsidiëring’ va...

VVD en CDA niet te spreken over onderzoek naar gewijzigde BPM

De Kamerfracties van VVD en CDA zijn boos over het onderzoek dat is gedaan naar de gewijzigde methode waarmee de aanschafbelasting voor nieuwe auto's, de bpm, wordt vastgesteld. Het onderzoek is op verzoek van de Kamer uitgevoerd. De gewijzigde metho...

Staatssecretaris Vijlbrief over de fiscale stimulering van elektrische auto’s

Sinds de Wet uitwerking Autobrief I worden volledig elektrische auto’s (EV), zeer zuinige (gewone hybride) auto’s en plug-inhybride auto’s (PHEV) met verschillende maatvoering fiscaal gestimuleerd. Daarbij is rekening gehouden met de marktontwi...
BeheerderAuto