THEMA

BEDRIJFSSTRUCTURERING

Binnen dit thema alles over bedrijfsstructurering, zoals de fiscale eenheid

Vastgoedonderneming zonder overdrachtsbelasting naar opvolger?

Richting het einde van het jaar gaan ondernemers zich vaak bezinnen op hun toekomst. Gesprekken over bedrijfsopvolging door de volgende generatie vinden niet zelden plaats tijdens het kerstdiner. Vorige week vrijdag heeft de Hoge Raad een interessant...

Wat betekenen douane-problemen door Brexit voor ondernemers?

Het moment van de Brexit, 29 maart 2019, komt snel dichterbij. De onduidelijkheid over de nieuwe situatie zorgt ervoor dat bedrijven zich nog maar beperkt voorbereiden op de Brexit. Ondanks deze onzekerheid is het echter wel van groot belang dat onde...

6 richtsnoeren voor de belastingheffing van buitenlands belastingplichtigen

Bij het bepalen of een onderneming buitenlands belastingplichtige is of niet gaat het om de plaats waar de effectieve leiding is gevestigd. Maar er zijn meer factoren van belang! De belasting wordt geheven over het belastbaar Nederlands bedrag, dat i...

2 stappen en 5 methodes voor het bepalen van de prijs at arm’s length

Sinds 2002 is het arm´s length-beginsel (vaststelling van de zakelijke prijs) gecodificeerd via artikel 8b Wet Vpb. De vaststelling van een zakelijke prijs is van groot belang omdat bij een onzakelijke prijsstelling een winstcorrectie volgt. Startp...

De gevolgen van een Brexit voor de directe belastingen

Een Brexit kan grote gevolgen hebben voor veel ondernemingen. De details hangen af van de precieze vormgeving van een Brexit. We kunnen nu wel overzien of en zo ja welke, gevolgen mogelijk zijn voor de directe belastingen.
BeheerderBedrijfsstructurering