THEMA

BEDRIJFSSTRUCTURERING

Binnen dit thema alles over bedrijfsstructurering, zoals de fiscale eenheid

6 richtsnoeren voor de belastingheffing van buitenlands belastingplichtigen

Bij het bepalen of een onderneming buitenlands belastingplichtige is of niet gaat het om de plaats waar de effectieve leiding is gevestigd. Maar er zijn meer factoren van belang! De belasting wordt geheven over het belastbaar Nederlands bedrag, dat i...

2 stappen en 5 methodes voor het bepalen van de prijs at arm’s length

Sinds 2002 is het arm´s length-beginsel (vaststelling van de zakelijke prijs) gecodificeerd via artikel 8b Wet Vpb. De vaststelling van een zakelijke prijs is van groot belang omdat bij een onzakelijke prijsstelling een winstcorrectie volgt. Startp...

De gevolgen van een Brexit voor de directe belastingen

Een Brexit kan grote gevolgen hebben voor veel ondernemingen. De details hangen af van de precieze vormgeving van een Brexit. We kunnen nu wel overzien of en zo ja welke, gevolgen mogelijk zijn voor de directe belastingen.

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid

Op 4 juni 2018 is het wetsvoorstel ‘Wet spoedreparatie fiscale eenheid’ verschenen. In de vorige column is aandacht besteed aan de renteaftrekbeperking van art 10a wet VPB 1969. Nu staat art 20a wet VPB 1969 (tegengaan handel in verliesvennootsc...

4 vragen over Brexit en de fiscale gevolgen voor concernbetalingen

Een Brexit kan grote gevolgen hebben voor veel ondernemingen in het VK en in Nederland. Ook voor het MKB. Het VK is immers een belangrijke handelspartner voor Nederland. Die gevolgen kunnen liggen op het vlak van de directe belastingen, zoals de Nede...
BeheerderBedrijfsstructurering