THEMA

SPOEDREPARATIE FISCALE EENHEID: VAN KROONJUWEEL TOT ROESTIGE KETTING

Een uitspraak van de Europese rechter is voor staatssecretaris Snel van Financiën aanleiding om met spoed de regels voor het vormen van een fiscale eenheid aan te passen. Nederlandse bedrijven konden namelijk gebruikmaken van de voordelen van de fiscale eenheid, waar andere Europese bedrijven geen gebruik van konden maken. Dat onderscheid mag niet, oordeelde de rechter. Woensdag werd hierover gesproken in de Tweede Kamer. “De fiscale eenheid: we hebben er net een aantal verschillende kwalificaties van gehoord; van kroonjuweel tot roestige ketting”, sprak staatssecretaris Snel van Financiën tijdens het debat.

Oplossing: beperking fiscale eenheid

Naar aanleiding van het arrest waren er twee keuzes mogelijk. Of het grensoverschrijdend voordeel moest aan ieder Europees bedrijf worden toegekend. Dit zou zorgen voor een flinke budgettaire consequentie voor de overheid en zou leiden tot het eenvoudiger schuiven met vermogen en winsten door internationale ondernemingen. De andere oplossing was het beperken van het voordeel dat aan binnenlandse bedrijven werd gegeven. Uiteindelijk is deze tweede optie gekozen door het kabinet.

Spoedreparatie

Wanneer een bedrijf gebruikmaakt van de fiscale eenheid, behandelt de Belastingdienst het moederbedrijf en het dochterbedrijf als één belastingplichtige. Een belangrijk voordeel voor zowel de ondernemer als de Belastingdienst is dat met het vormen van de fiscale eenheid de administratieve last verlaagd wordt.

Maatregelen

De maatregelen in het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid houden in dat enkele artikelen in de vennootschaps- en dividendbelasting moeten worden toegepast alsof er geen fiscale eenheid is. Concreet gaat het om de artikelen over:

  • Anti-winstdrainage
  • De regeling voor beleggingsdeelnemingen
  • De anti-hybride maatregel in de deelnemingsvrijstelling
  • De renteaftrekbeperking voor bovenmatige deelnemingsrente
  • Tegengaan handel in verlies- en winstvennootschappen
  • De afdrachtvermindering bij dooruitdelingen

Overgangsmaatregel voor mkb

Nederland telt ongeveer 100.000 fiscale eenheden, waarvan ruim twee derde actief is binnen het mkb. De spoedreparatie gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018. De staatssecretaris heeft een overgangsmaatregel opgenomen om de pijn voor de grootste groep, het mkb, te verzachten. Dit houdt in dat er een grens is ingesteld van 100.000 euro aan vrijgestelde rentebetalingen voor de verbonden regelingen. Voor ongeveer 12 procent van de bedrijven met een fiscale eenheid zijn er nog steeds aanpassingen nodig naar aanleiding van de spoedreparatie.

Definitieve concernregeling

De staatssecretaris benadrukt dat de spoedreparatiemaatregelen binnen afzienbare tijd zullen worden opgevolgd door een meer definitieve concernregeling. Snel zegt de Kamer toe hier na de zomer op terug te komen.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post