THEMA

BTW

Op deze themapagina vindt u praktische en verdiepende informatie binnen het onderwerp omzetbelasting.

Verlenging behandeltermijn bezwaarschriften omzetbelasting

Ondernemers krijgen mogelijk een brief waarin de inspecteur aankondigt dat hij niet binnen 6 weken na het einde van de bezwaartermijn een beslissing neemt. Dit is vanwege een toename van het aantal bezwaren, onder andere als gevolg van grote aantalle...

Formulier als tijdelijke oplossing voor eHerkenningproblematiek

Belastingplichtigen die geen gebruik maken van software, een intermediair of eHerkenning kunnen via een formulier een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aanvragen. Alle binnenlandse belastingplichtigen kunnen gebruik maken van het formulier. ...

KOR-klanten hebben mogelijk brief omzetbelasting gehad

De Belastingdienst meldt dat uw klanten, die gebruikmaken van de KOR, door een administratieve fout toch een jaarbrief omzetbelasting kunnen hebben ontvangen. De fiscus verzoekt om de aangifte omzetbelasting voor het eerste kwartaal 2020 nihil te doe...

Herziening omzetbelasting op jongvee en melkkoeien

Voor (landbouw)ondernemers, waaronder melkveehouders, die ervoor hadden gekozen om onder de landbouwregeling vrijgesteld van omzetbelasting te presteren, was de omzetbelasting op opfokkosten van jongvee niet aftrekbaar. Ondernemers kunnen de eerder n...

Dropshipping en BTW

Dropshipping is booming business. Menig jongere heeft inmiddels de studie of baan ingeruild voor de exploitatie van lucratieve webwinkels. Dat de BTW-aspecten voor deze online in- en verkopen niet voor iedereen even duidelijk zijn, blijkt wel uit de ...
BeheerderBTW