THEMA

BTW

Op deze themapagina vindt u praktische en verdiepende informatie binnen het onderwerp omzetbelasting.

Subsidie en het terugvragen van BTW, meer duidelijkheid?

Regelmatig krijg ik van accountants en ondernemers de vraag of een ontvangen subsidie belast is met BTW. Daar kan ik geen eenvoudig antwoord op geven, omdat het altijd afhankelijk is van de afspraken die er tussen de subsidieverstrekker en de subsidi...

Nieuwe regeling vouchers: btw bepalen

Sinds 1 januari 2019 gelden nieuwe regels voor vouchers. Deze implementatie van een nieuwe Europese richtlijn heeft tot doel de behandeling van vouchers in alle lidstaten eenduidig te maken. In het besluit is een overgangsmaatregel getroffen voor vo...

Waarom meer betalen als minder kan: Taks planning of misbruik van recht?

De regel is dat belastingplichtigen mogen kiezen voor de meest gunstige btw-route. Dit recht wordt echter beperkt door het leerstuk misbruik van recht.

Misbruik fiscale regeling voor shortstaywoningen

Na een tip van de fiscus is de Fiod binnengevallen bij een van de grootste shortstaybemiddelaars van Nederland. Een speciale btw-regeling voor huisbazen heeft mogelijk tot fraude met huurcontracten geleid.

Btw: plaats van dienst seminars

Het Europese Hof van Justitie heeft op 13 maart 2019 in de Zweedse zaak Srf konsulterna AB nadere invulling gegeven aan de term 'dienst bestaande in het verlenen van toegang tot evenementen'.
BeheerderBTW