THEMA

WEBSHOPS, PLATFORMS EN BTW, BE PREPARED!

Per 1 januari a.s. zou de BTW wetgeving voor webshops en digitale platforms wijzigen. Die wijziging heeft een erg grote impact op de bedrijfsvoering van deze ondernemingen en het is daarom belangrijk dat je hier met jouw klanten in deze branche op voorbereid bent.

In verband met de huidige pandemie is de wijziging uitgesteld tot 1 juli 2021. Nederland en Duitsland dringen er in Europees verband op aan om de wijziging verder uit te stellen tot 1 januari 2022. Ondanks dit uitstel is het erg belangrijk om voorbereid te zijn. Met enkele voorbeelden laat ik zien wat de gevolgen zijn van de wijzigingen en op welke manier je jouw klanten kunt voorbereiden.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • het vervallen van de vrijstelling van BTW bij invoer van pakketjes met een waarde van maximaal € 22;
  • het vervallen van de drempels bij afstandsverkopen; en
  • de verschuldigdheid van BTW door platforms voor verkopen via het platform.

Hierna ga ik daar per onderdeel op in.

Vrijstelling bij invoer

Op dit moment is de invoer van pakketjes van buiten de EU met een waarde van € 22 of minder vrijgesteld van BTW. We kennen waarschijnlijk allemaal wel de bestellingen bij bijvoorbeeld AliExpress waarbij u geen BTW betaalt. Om concurrentieverstoring tegen te gaan vervalt deze vrijstelling na de invoering van de wijziging.

Er zijn de laatste tijd veel websites ontstaan die gebruik maken van de vrijstelling en door middel van zogenaamd dropshipping producten aanbieden aan consumenten. Op het moment dat iemand iets bestelt, bestellen zij het bij een leverancier in bijvoorbeeld China. Het product wordt vervolgens op naam van de consument rechtstreeks naar de consument verzonden. Na invoering van de wijziging moet de consument dan BTW betalen bij invoer. Klanten die op deze manier hun producten verkopen doen er goed aan nu al na te gaan hoe zij hier mee om willen gaan na de invoering. Er komt ook een mogelijkheid de afdracht van de BTW uit handen te nemen van de consument, maar uiteindelijk wordt het product voor de consument duurder.

Afstandsverkopen

Nederlandse webshops die producten aan consumenten verkopen dragen in Nederland BTW af over hun verkopen. Als zij buitenlandse klanten hebben, dan gelden er op dit moment drempelbedragen per land. Alleen als de verkopen aan klanten in een land boven die drempel komen, dan moet de webshop in dat betreffende land BTW afdragen.

Om voor de BTW heffing meer aan te sluiten bij het land waar het verbruik plaatsvindt, vervallen deze drempels na invoering van de wijziging. Dat betekent dat de webshop vanaf de eerste euro omzet BTW moet afdragen in het land waar de klant woont. De afdracht kunnen zij dan wel doen via de Nederlandse Belastingdienst, zodat zij geen registratie in het buitenland nodig hebben.

Deze wijziging betekent dat webshops nog veel meer dan voorheen in beeld moeten hebben waar hun klanten wonen. Je doet er daarom goed aan om samen met jouw klant nu al te kijken of dit al in de administratie is ingericht of dat daar nog acties voor nodig zijn.

Platforms

Er ontstaan steeds meer platforms die ondernemers de mogelijkheid bieden om hun producten te verkopen via dat platform. Op dit moment is de ondernemer verantwoordelijk voor de afdracht van BTW over de verkopen. Binnen de nieuwe wetgeving wordt het platform daar onder voorwaarden verantwoordelijk voor. De nieuwe wetgeving is erg complex en afhankelijk van de exacte inrichting van het platform, maar als u klanten heeft die een platform voor goederenverkopen exploiteren, dan doet u er goed aan nu al te onderzoeken of zij na de invoering te maken krijgen met een grotere BTW verplichting en aansprakelijkheid.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post