THEMA

ACCOUNTANTS- EN DERDENVERKLARING VOOR DEFINITIEVE VASTSTELLING NOW 1.0

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 1.0 kunnen vanaf 7 oktober een aanvraag indienen voor een definitieve berekening van het subsidiebedrag. In sommige gevallen is hiervoor een accountantsverklaring verplicht. Als de aanvrager geen accountantsverklaring hoeft te overleggen, moet hij mogelijk een derdenverklaring inleveren.

Accountantsverklaringen bij NOW 1.0

Op rijksoverheid.nl zijn nu voor beide situaties downloadbare formulieren beschikbaar. De NOW 1.0 gaat over de periode maart tot en met mei 2020. De accountantsverklaring is verplicht voor bedrijven die een voorschot - 80% van het verleende subsidiebedrag - hebben ontvangen van € 100.000 of meer.

Ook bij een vastgestelde subsidie van € 125.000 of meer is een accountantsverklaring vereist. Op rijksoverheid.nl zijn de verklaringen die horen bij een assurance-rapport met beperkte mate van zekerheid en een assurance-rapport met redelijke mate van zekerheid te vinden. Ook is hier de verklaring die hoort bij een samenstellingsverklaring te vinden.

Derdenverklaring

Als de ondernemer geen accountantsverklaring hoeft te overleggen, moet hij een derdenverklaring inleveren. Dat moet bij een verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven € 25.000.

Wanneer een derde deskundige moet optreden voor een ondernemer, kan op de website van de Rijksoverheid het formulier verklaring van deskundige derde in het kader van de aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie aan het UWV worden gedownload.

Simulatietool

Op de internetsite van UWV vindt u de rekenhulp ‘Simulatie NOW’. Hiermee kan een inschatting worden gemaakt van hoe hoog het definitieve bedrag wordt van de tegemoetkoming NOW.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post