THEMA

ACCOUNTANTS EN FISCALISTEN VRAGEN HOEKSTRA OM EXTRA MAATREGELEN

In een gezamenlijk brief aan minister Hoekstra van Financiën vragen de beroepsorganisaties van accountants, belastingadviseurs en administrateurs om aanvullende maatregelen in verband met het coronavirus. Ze vragen onder andere om termijnverlenging mede vanwege de extra werkdruk als gevolg van de vele vragen die intermediairs nu al binnenkrijgen.

Drietal maatregelen

De brief is ondertekend door de voorzitters van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), het Register Belastingadviseurs (RB), de Samenwerkende Register Accountants en Accountants Administratieconsulenten (SRA) en de NBA.

Gezamenlijk vragen zij de minister te kijken naar een drietal maatregelen. Behalve termijnverlenging vragen zij ook aandacht voor de positie van de directeur groot aandeelhouder (DGA) en de zelfstandig ondernemer en het urencriterium.

Termijnen

De intermediairs voorzien dat er op het gebied van de termijnen in diverse fiscale bepalingen knelpunten zijn en zullen gaan ontstaan. Op fiscaal gebied kan worden gedacht aan aangifte termijnen voor belastingmiddelen, formeel-rechtelijke termijnen zoals bij bezwaar en beroep, de becon-uitstelregeling en bijvoorbeeld de termijn in verband de geruisloze inbreng in de BV.

De knelpunten worden volgens de belastingadviseurs niet alleen veroorzaakt doordat werknemers zoveel mogelijk thuis moeten werken. Maar ook door de eventuele mogelijkheden tot werktijdverkorting. Het voorstel van de beroepsorganisaties is dan ook om op korte termijn een aantal maatregelen te nemen waardoor deze termijnen worden verlengd.

Positie DGA

Ook moet er meer duidelijkheid komen voor de positie van de DGA. Er zijn voor deze groep grote verschillen in de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Daarom zou het goed zijn als duidelijk wordt of er regelingen zijn waar gebruik van gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld de regelingen die gelden voor zzp'ers of de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Ook als er geen speciale maatregelen komen voor de DGA of als er juist een regeling in de maak is zou dat goed zijn om duidelijk te maken, stellen de organisaties.

Zzp'ers en het urencriterium

Daarnaast komen er geluiden binnen dat er zorgen zijn over het voldoen aan het zogenaamde urencriterium. Vooral in de horeca en evenementen branches maken mensen zich zorgen. Wanneer niet wordt voldaan aan het  urencriterium heeft de ondernemer ook geen recht op de ondernemersfaciliteiten in de Wet Inkomstenbelasting.

Het advies is om hier uitsluitsel over te geven en in ieder geval te laten weten dat dit onderwerp wordt bekeken. De voorzitters van de koepelorganisaties geven aan volledige medewerking te willen verlenen om samen met het ministerie te onderzoeken wat mogelijk is.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post