THEMA

ACCOUNTANTS IN DE CORONACRISIS

De grote, acute coronacrisis is middenin het controleseizoen gekomen. Ook voor accountants is het momenteel doorbijten om de crisis te trotseren. Er moeten duizenden jaarrekeningcontroles worden voltooid. Hoewel het virus pas ruim na het sluiten van het boekjaar uitbrak moet nu al goed worden gekeken naar de gevolgen.

Toekomstverwachtingen

'Liquiditeit is daarbij de eerste zorg, dat is het allerbelangrijkste' stelt hoogleraar externe verslaggeving Arjan Brouwer van de VU Amsterdam, tevens verbonden aan PwC. En volgens Auke de Bos, hoogleraar controleleer aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam is het belangrijk dat accountants nu extra rust en vertrouwen moeten bieden.

De impact zit ook niet in de controle van de jaarcijfers 2019 maar in de jaarverslagen moeten ook uitspraken worden gedaan over toekomstverwachtingen. Zeker wanneer er vanwege de coronacrisis twijfel ontstaat over de continuïteit. In het ergste geval moet een jaarrekening helemaal opnieuw door de molen. Bijvoorbeeld bij dreigende discontinuïteit van een organisatie. Veel posten moeten gewaardeerd worden tegen liquidatiewaarde, dus tegen de prijs die er op dat moment bij een faillissementsverkoop nog voor te krijgen is, dat schrijft het FD.

Sombere vooruitzichten

Ook bij minder sombere vooruitzichten zal de ondernemer moeten uitleggen hoe alle gebeurtenissen zijn bedrijf zullen raken, zegt Brouwer. 'Hoe zit het met de toeleveringsketen? Heeft de onderneming voldoende toegang tot financiering? Hoe staat het met de bankconvenanten?'

Hoewel het vooruitzicht niet bepaald rooskleurig is zijn er volgens De Bos nog maar weinig voorbeelden te zien waarbij bedrijven verwachten over de kop te gaan en dat is ook niet vreemd stelt hij: 'Je ziet dat er nu een reeks aan maatregelen is genomen, door de banken met uitstel van betaling, door de fiscus met uitstel, door het UWV met de ruimere deeltijd-WW, die erop gericht zijn alles in de lucht te houden.'

Overheidsregelingen

Juist door het aanvragen en regelen van alle mogelijkheden voor ondernemers is er nu extra drukte bij accountants. 'Hoe zit het met die overheidsregelingen? Vooral mkb-ondernemers zullen hulp nodig hebben om alle regelingen te doorgronden. Je wilt dan ook weten hoe je dit soort regelingen weer verwerkt in een jaarrekening. En wat wil de overheid straks allemaal weten bij de controle van hun regelingen?', vraagt Brouwer zich af.

De NBA heeft vorige week een speciaal telefonisch meldpunt en website geopend waar accountants met vragen terecht kunnen. Er kwamen al enkele duizenden reacties binnen. Veel vragen over de exacte uitvoering van de WW-aanvraag en de regels rond uitstel van betaling.

Brouwer noemt het een intense periode waarvan het einde nog lang niet in zicht is. 'We zitten permanent in een actiemodus. Ik merk dat er een groot saamhorigheidsgevoel ontstaat onder collega's. Professioneel gezien zijn uitdagende situaties zoals deze bijzonder interessant. Maar tegelijkertijd wil je natuurlijk absoluut niet in een crisis als deze zitten.', aldus Brouwer tegenover het FD.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post